Blog

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 20 April, 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 20 April, 2018   Ett meddelande till ljusarbetarna – 20 april 2018 av Caroline Oceana Ryan   Det senaste meddelandet från de uppstigna mästarna, Galaktikerna, Jordelementen, Älvornas Äldre, Änglarna...