Blog

Rådet via Ron Head, 9 januari

Rådet, 9 januari 2017 Via Ron Head     Det kommer att finnas en hel del att glädjas över, och ni vet att det är mycket roligare när man delar det.   Idag kommer...

Djwhal Khul via Natalie Glasson, 6 januari 2017

Djwhal Khul via Natalie Glasson, 6 januari 2017 Tidens Synergi av Mästare Djwhal Khul Kanaliserat genom Natalie Glasson 6 januari 2017 Originalkälla: Sacred School of OmNa Hälsningar, jag är Mästare Djwhal Khul, jag arbetar...

Dikt via Per Beronius, 16 januari

Ämne: En livets lek med orden Existensen, tillvaron, varandet, att finns till, av Gud menat Att levas i sin fulla obegränsade vidd, ej styckevis, fragmenterat Bit för bit Okränkbar, den fria viljans nådegåva, inspiration,...