Monthly Archive: October 2014

SaLuSa

SaLuSa 24 oktober, 2014 Kanal: Mike Quinsey Vi hör ropen från dem som är de som känner att de har blivit övergivna, och motigt försöker att finna en mening med livet. Mitt i denna...

Brendas Blogg, 17 oktober 2014

Brendas Blogg, 17 oktober 2014   Via Brenda Hoffman   Ni kanske känner på er att er kropp eller er värld kommer att skifta med de kommande energiutbrotten. Inte nödvändigtvis på det sätt som...

Per Beronius, 24 oktober 2014

Tema: Slutprovet Den sista sträckan på den branta Mossbelupna klippan mot Pyramidens topp Där frihetens Gudinna väntar Den tuffaste människan någonsin mött Kylan bister, tilliten knakar i fogarna, luften syrefattig Den sista sträckan mot...

Saint Germain, 20 oktober 2014

Saint Germain, 20 oktober Uppstigna Mästare Saint Germain och Lady Portia och Shamballa-Råden     För att förflytta sig genom era nuvarandevägkorsningar med så mycket lätthet och elegans som möjligt, gör en mental och...

Sheldan Nidle, 21 oktober 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin och den Galaktiska Federationen 7 Muluc, 7 Tzec, 11 lk 21 oktober, 2014   Selamat Balik! Vi kommer med mycket goda nyheter! De legala aspekterna av...

Hilarion, 19-26 oktober 2014

Hilarion 19 – 26 oktober, 2014 Kanal: Marlene Swetlishoff Kära Ni, Vi uppmanar alla ljusarbetare i världen att hålla visionen högt på att den nya Jorden skall manifesteras. Vi ber er att disciplinera er...

Arkturierna, 18 oktober 2014

Arkturierna, 18 oktober 2014   Via Suzanne Lie   Vi har kommit för att tala om NUET och er tredje dimension, er indelade tid. Indelad tid är konstruerad utifrån de kollektiva fysiska kraven av...