Monthly Archive: January 2015

Moder Maria del 2 av 2

Den uppstigna Mästaren Moder Maria 25 december, 2014 Kanal: Kim Michaels Del 2 av 2 Då ni följer våra råd frigör ni mycket mera ljus Jag önskar berätta om betydelsen av gemensamma åtgärder. Låt...

Judas Iskariot

Judas Iskariot Fredag 16 januari 2015 Kanal Ann Dahlberg     Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Den nya tiden har börjat på Jorden. Det är inte märkbart för...

Moder Maria

Den Uppstigna Mästaren Moder Maria 25 december, 2014 Kanal: Kim Michaels Del 1 av 2 Jag är den Uppstigna Mästaren Moder Maria. Denna Juldagsmorgon kommer jag för att tala med er om ett ämne...

Dikt av Per Beronius

Tema: Fri energi och Jordens överlevnad Allt i Universum handlar om vibrationer Vad är väl vibrationer om inte energi Det är energin, den Gudomliga kärlekskraften Som driver alla Universums hjul Låt oss här begränsas,...

SaLuSa, 16 januari 2015

SaLuSa 16 januari, 2015 Kanal: Mike Quinsey Det har tagit en lång tid att nå denna punkt i er utveckling, men vi observerar en ny energi som tilltar och tar plats på Jorden, som...

Hilarion

Hilarion 11 – 18 januari, 2015 Kanal: Marlene Swetlishoff Kära Ni, Det pågår en tyst revolution av medvetande i världen. Allt som varje hjärta öppnar upp för den större energi tillströmningen, börjar de att...

Per Beronius, 15 januari 2015

Tema: Tålamodets inspiration Slutsteget På en värld i totalförvandling Molekylerna vibrerar Elektronerna bildlikt fortsätter att cirkulera, så som förr Men ändå, något omvälvande nytt är i görningen Bara att konstatera, här saknas orden Omöjligt,...

Rama Khan, 13 januari 2015

Rama Khan, 13 januari 2015   Via Susan Samarco   Jag är Rama Khan, och jag är i tjänst hos Ärkeängeln Michael. I tjänst för att föra ut sanningen. I tjänst för att ge...