Monthly Archive: maj 2017

Moder Maria via Linda Dillon, 20 maj, 2017

Moder Maria via Linda Dillon 20 maj, 2017 Den Universella Moder Maria: Låt dig själv flyta på min Kärlek   Hälsningar, jag är Maria, den Universella Modern, Förändringens Moder, Varaktighetens Moder, Hoppets Moder, Kärlekens...

Arkturierna via Sue Lie, 29:e maj 2017

Arkturierna via Sue Lie, 29:e maj 2017   Länk till: Threshold to the Fifth Dimensions–The Arcturians through Sue Lie 17-05-29 Tröskeln till den femte dimensionen Arkturierna genom Suzanne Lie   Hur kom vi hit?...