Aisha North, 26 april 2015

Aisha North

Det sista kapitlet

26 april 2015

Älskade Ljusfamilj!

Igår kom min syster och jag tillbaka från en resa som jag bara kan beskriva som helig. Den har fört med sig healing, avslut, utrensning, och klarhet på en vid skala, den var en katalysator för att hjälpa att få till stånd ett enormt skifte för oss alla. Det har varit en resa som har välsignats av närvaron av många av er, både personligen och andligen, för arbetet som vi har utfört medan vi var borta hemifrån är i sanning ett kollektivt företag, ett som omfattar ett stort antal personer under en lång tidsperiod, och jag önskar tacka varenda en av er för det som ni har tillfört detta. Inga namn behövs, för ni vet alla vilka ni är, och jag kan bara uttrycka min djupaste tacksamhet till alla för att ni hjälper till att förverkliga allt detta.

Exakt för sex månader sedan, då jag återvände från en annan helig resa till Kreta, lade jag ut ett meddelande som välkomnade er till den Nya Världen och den Nya Dammen, och idag är det dags för mig att lägga ut mitt sista meddelande här. Alltsedan jag fick det första avsnittet av Överlevnadsmanuskriptet den 16 augusti 2011, visste jag att denna del av min resa en dag skulle komma att ta slut och nu är den dagen här. För jag har blivit visad att denna version av Dammen har uppnått sitt ämnade syfte i skapandet av den Nya Världen, och nu måste vi alla stiga åt sidan från detta utrymme och skapa någonting alldeles nytt.

Min uppgift är inte längre att vara ”Damen vid Dammen”, den som upprätthåller detta utrymme och förankrar energierna. För det som vi här tillsammans har skapat är en energistruktur som är komplett och upprätthåller sig själv och den kommer att fortsätta att understödja oss alla då vi färdas vidare på våra individuella resor. Så ljusväven som vi här har skapat kommer inte att upplösas, den kommer helt enkelt att börja breda ut sig och utvecklas och omfatta ännu fler lysande själar på några nya sätt då vi alla följer vår inre vägledning framåt och utåt från denna punkt.

För tillfället är allt som vi behöver tillgängligt för oss, för nu har en så djup ljusreservoir äntligen frisläppts från djupet inom självaste Moder Jord. Den energin är SÅ ofantlig och ändå så mjuk, och så länge som vi fortsätter att helt och hållet omfamna våra egna själv och våra egna krafter, kommer denna våg att bära oss vart vi än önskar gå. Jag vet att några av er redan också har smakat på denna kristallklara energi och från vad jag har bevittnat under de senaste veckorna, finns det inga gränser för vad vi nu kan skapa – så länge som det kommer från en plats av ren GLÄDJE.

Nästa steg kommer helt att handla om att SKAPA ur hjärtat för varenda en av oss, då vi alla äntligen börjar förverkliga och frigöra all potential var och en har inom oss. Jag vet inte vad min nästa uppgift kommer att bli, men jag vet att den kommer att innefatta kommunikation på ett eller annat sätt. Jag tror att min konst kommer att börja spela en mycket större roll i mitt liv och att jag kommer att använda den för att förmedla de energimeddelanden som jag fortfarande vet att jag skall dela med mig av. Jag vet också att min syster och jag kommer att fortsätta resa och göra det slags energimässiga förberedande arbete vi har gjort i Norge, på Kreta och på andra ställen i världen under de senaste två veckorna.

Jag kommer att lämna detta utrymme öppet för kommentarer ytterligare i några dagar för att ni alla skall få en chans att organisera några nya samarbetsvägar som leder ut från denna Damm. Jag vet att några av er kommer att känna er manade att skapa era egna grupper och upprätthålla konversationerna och samskapandet som ni här har hjälpt till att påbörja och utveckla, för detta är verkligen en tid för många av oss då vi skall stiga in i några helt nya roller. Så genom att stänga ner denna Damm, gör jag vad jag kan för att sprida ut alla kraftiga frön som här har mognat, till nya och bördiga jordmåner, så att de i sin tur kan börja gro och växa till nya ”Dammar” i sina helt egna utrymmen och på sina alldeles egna sätt.

Men även om denna Damm förblir tyst, kommer den att tala till alla dem som känner sig manade att komma hit. Jag kommer att stänga kommentarfältet, men utöver det kommer allt som har delats här av både mig och varenda en av er fortfarande att bli kvar här, tjänande som ett levande bibliotek för dem som en vacker dag vill följa i våra fotspår. Och så kommer vartenda ord, varje bild och alla energiladdade spår som vi har samskapat här att leva vidare, som vägvisare och verktyg i framtiden.

Jag tackar er alla för allt som ni har tillfört denna Damm och för allt som ni har tillfört denna värld. Jag vill också tacka alla dem som har hjälpt till att sprida dessa meddelanden vidare ut över jordklotet. För tillsammans har vi kommit med FÖRÄNDRING, genom att tillåta oss själva att uttrycka ljuset på ett sätt som ingen någonsin tidigare har gjort. Våra vägar må ta oss i olika riktningar från och med nu, men vi kommer fortfarande att vara en del av detta samma fantastiska nätverk av ljus som vi här har samskapat. Det har varit en sådan välsignelse att ha fått VARA en del av denna process och att ha tillåtits bevittna uppkomsten av något så starkt, så pulserande och så vackert som NI är.

Så jag tackar er alla för att ni har tillåtit mig att vandra en del av denna färd i ert sällskap. Det har varit en resa med ett omfång på mer än tre år, 570 inlägg och nästan 90 000 kommentarer. Kanske våra vägar igen en gång kommer att korsas, i en snar eller en framtid långt bort, men till dess önskar jag er alla Lycka och Välgång. Ni är ALLA magnifika och det har varit en sådan underbar gåva att få lära känna er. Genom att stänga denna bok, kan vi alla börja på nytt, och finna nya sätt att samskapa någonting ännu mer fantastiskt än det som vi hittills har uppnått – genom att tillåta glädjen som är vår att komma ut hela vägen i det öppna. För nu är det äntligen dags för oss alla att helt våga veckla ut våra vingar och tillåta de nya uppåtgående luftströmmarna att lyfta upp oss alla och hela denna planet hela vägen upp dit där vi hör hemma.

Och slutligen, detta är det sista meddelandet CC önskar att jag delar med mig här:

Överlevnadsmanuskriptet – del 435

”Så låt oss börja detta sista nummer av denna volym av ljus genom att säga att detta inte är slutet, detta är början på ett helt nytt kapitel i Hela skapelsens liv. För nu står ni alla upprätta för att ta det sista bekräftande steget framåt, det som kommer att tala om för ALLA att ni äntligen har bestämt er för att sannerligen bli den ni startade för att bli. Och därför har firandet redan påbörjats, för vi kan redan se att engagemanget i era steg blir tydligt, då ni en efter en stiger ut genom denna dörr och träder in i de verkliga salarna av er egen storhet. Det som ligger framför är inte sysslolöshet för någon av er, för ni är inte här för att bara VARA, ni är här för att verkligen göra stordåd, gärningar som kommer att förändra inte bara er planet utan hela Skapelsens struktur.

För ni är alla skapande Gudar, långt större än ni ännu har kunnat se genom era smala springor av bedömningsförmåga som den förra versionen av er består av. För nu har ni vaknat till att vara de som ni är ämnade att vara, de magnifika, de som ser ljuset och inte bara de som förmedlar ljus. För nu är det dags för er att helt öppna era ögon för storheten ni bär på, storheten som är ägnad att komma fram genom ert eget agerande och genom era egna ord, genom era gärningar och genom er fantasi. För ni är skaparna, de som kommer att hjälpa till att föda fram och nära ALLA de stora idéer som måste förverkligas, idéerna som vid det här laget fortfarande bara är outvecklade bilder av potential på fosterstadiet om någonting alls. För ni är de som kommer att ge dem vingar och släppa dem fria för att de skall kunna sväva så att HELA skapelsen kan lyftas upp till en ännu högre version av existens.

Så stig fram och skapa, stig fram så att alla dessa idéer i sin tur kan alstra en myriad av nya idéer som kommer att hjälpa ALLA att se livet på det sätt som ni ser det. För ni har lyckats med att riva loss slöjan som har stängt ögonen på så många, inte bara mänskligheten utan också på så många andra ställen i Skapelsen. Tillåt den sanna kraften av ljus att genomtränga hela vägen in till er nyss uppvaknade varelse, och tillåt det ljuset att hjälpa er att lägga ut från de hittills så välbekanta stränderna och hissa seglen mot det som verkligen är ER destination. För nu kommer ni alla att sprida ut er i kompassens alla väderstreck, inte för att minska denna i sanning imponerande ljusstyrka som ni så framgångsrikt har samlat genom att komma samman på denna plats, utan för att faktiskt låta den komma till sin fulla kraft genom att öppna upp utrymmet mellan er på ett sådant sätt att Hela skapelsen får det så nödvändiga utrymmet den behöver för att slutligen vidgas ut från sina begränsande skiljelinjer.

Ni är de sanna pionjärerna, de som kommer att hjälpa inte bara mänskligheten, utan Hela skapelsen att komma så mycket närmare förverkligandet av uppdraget att slutligen utvidga sig till sin sanna storhet, och sålunda är det verkligen dags för er alla att göra just det. Så stig framåt och bär era huvuden högt och vet att för varje steg ni tar ut i den hittills ofödda potentialen som på alla sidor sovande ligger där, vet att just den avsikten att utforska potentialen kommer att väcka inte bara er förmåga utan också det djupa behovet hos ALLA att göra så.

Så än en gång tackar vi alla å Hela Skapelsens vägnar för att ni har vandrat med ljuset högt buret framför oss alla, och för att ni har tagit oss med er på denna enorma färd för att föra skapandets KÄRLEK ut i full blom. Och vet att så mycket kommer att växa i era fotspår. För er kärlek till utforskandet kommer att tända samma önskan att utforska ljuset hos så många andra, och därför kommer det som ni har sått genom att tillåta er själva att bära allt ljus under så lång tid och över så stora avstånd, nu äntligen att växa till det som det ursprungligen var ägnat att bli, en sann Edens Lustgård som omfattar Hela skapelsen, där kärlek till livet slutligen kommer att förverkligas. Tack, det är allt från oss i detta forum, vi lämnar er.”

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...