Author: Per Staffan

Antarierna via Sue Lie, 27 maj 2019

Antarierna via Sue Lie, 27 maj 2019 Den Första Transmissionen från Antarierna genom Suzanne Lie   27 maj 2019   Not från Suzanne: Nedanstående information som kanaliserades till mig om Antarerna började 14-04-07. Jag...

Sananda via Kerstin Sisilla 30 maj 2019

Sananda via Kerstin Sisilla 30 maj 2019   Jag är Sananda. Älskade vänner – bröder och systrar! Jag är med er i varje stund, varje dag. “The game is over” – spelet är slut!...