Author: Per Staffan

Rådet via Ron Head, 16 februari 2019

Rådet via Ron Head, 16 februari 2019 Per Staffan 17 februri 2019 Låga energier och Skydd – Rådet En fråga har ställts om låga energier och skydd. Detta har inte varit en fråga för...

Ashtar via Beatrice Madsen, 17 februari, 2019

Ashtar      via     Beatrice Madsen      190217 Markbesättning: ljusarbetare, ljusdrivare, frekvenshållare och systemkrossare. Vi, era partners vill förmedla att ni gör ett absolut enastående arbete. Ni har alla olika uppgifter...