Author: Per Staffan

Ashtar Command via Beatrice Madsen, May 24, 2020

Ashtar Command via Beatrice Madsen 200524 Vi har de mest attraktiva nyheter för er på markplan. De stora reserverna för att bidra till förtryck och vidmakthålla de lägre dimensionerna är eliminerade. Den här nyheten...

Sananda via Linda Dillon, 23 maj 2020

Sananda via Linda Dillon, 23 maj 2020 Jesus Sananda – Denna Resa Kallad Livet … den här resan ni kallar “livet” och jag har kallat “livet” är inte bara en fråga om att gå...