Author: Per Staffan

Josianna via Linda Dillon, September 13, 2020

  Josianna via Linda Dillon ”Tillit är grunden för samtliga Relationer” Hälsningar! Jag är Josianna, väktare och vän, beskyddare över er heliga varelse, era portalers försvarare, er flammas väktare. Välkommen, klara ängel av ljus,...