Author: Per Staffan

Rådet via Ron Head, 24 december

God Jul och Gott Nytt År – Rådet Vi vill betona att vi aldrig önskat att ett datum för ett meddelande är inkluderat i innehållet. Vi gör det idag. Idag är det enligt er...

Dikt via Per Beronius, 25 december

Tema: Ett vandringsmannens epos Efter en längre utflykt över stock och sten I det välkomnande skogslandskapet En vilans stund på en udda Tillsynes bortglömd liten vitmålad parkbänk I en underskönt vacker minneslund Vid dalgångens...