Category: Andra källor

Josianna via Linda Dillon, September 13, 2020

  Josianna via Linda Dillon ”Tillit är grunden för samtliga Relationer” Hälsningar! Jag är Josianna, väktare och vän, beskyddare över er heliga varelse, era portalers försvarare, er flammas väktare. Välkommen, klara ängel av ljus,...

Helmet via Linda Dillon, 15 juli 2020

  Helmet via Linda Dillon, 15 juli 2020 Linda Dillon: Helmet – Tid för Förundran Av Linda Dillon https://tinyurl.com/y9oyv4fs Vänd dig bort när du känner att kaoset når ut till dig och säg: “Nej,...