Category: Andra källor

Thoth via Kerstin, 6 januari 2019

Thoth genom Kerstin 6 januari 2019 Älskade. Den nya eran har börjat. Hela Universum håller andäktigt andan över era bedrifter. Ni har gjort det, ni har verkligen gjort det efter alla tusentals år i...