Category: Angel Skog

Ärkeängel Azrael via Angel Skog, 7 februari, 2019

Mitt namn är Azrael och många känner mig som dödens ängel. Men jag är även pånyttfödelsens, hoppets och kärlekens ängel. I dessa tider är jag mer till er hjälp än någonsin förut. Kalla på...

Uppstigningsguiderna via Angel Skog, 7 februari, 2019

Var hälsade älskade jordbor, inkarnerade stjärnfrön och änglar. Detta är uppstigningsguiderna som träder fram med ett kort meddelande om pågående energier. Som vi förmedlat genom många olika kanaler skedde det ett större energiskifte vid...

Änglaguiderna via Angel Skog, 13 december, 2018

Älskade vackra ljussjälar detta är änglaguiderna som talar. Vi står här med våra kärleksfulla armar vidöppna och väntar på att få känna er närhet helt integrerade med vår. Det kommer komma en dag då...

San via Angel Skog, 6 oktober, 2018

God morgon vackra ljusbärare. Oktober har tagit sin start och för tillfället är vi i en liten dal av lugn och stillhet. Man kan säga att ”vi” nu utvärderar vart vi ligger till och...