Category: Ärkeängel Michael

Ärkeängel Michael via Michael Love, 15 mars

  Ärkeängel Michael – Den andra och tredje vågen av mänsklighetens uppstigning 2016 20160315 Ärkeängel Michael Kanaliserat av Michael Love Medvetandeförändringen från frekvensen i tredje dimensionen till den i femte dimensionen kan vara en...