Category: Ashtar

Ashtar via James McConnell, 2 december, 2018

Jag är Ashtar.Jag kommer just nu, som jag oftare har gjort för att vara med den här gruppen, att vara en budbärare till er alla, ja, vi kommer faktiskt närmare och närmare inte bara...

Ashtar via Beatrice Madsen, 8 december, 2018

Ashtar    via Beatrice Madsen  181208 Allt som står på lösan grund ska raseras. De organisationer, insitutioner och företag som haft en skenhelig inriktikting och egentligen arbetat för ett förslavande av mänskligheten och haft...

Ashtar via Beatrice Madsen, November 25th, 2018

Ashtar      181125    via   Beatrice Madsen Jag, Ashtar är i sanning med er med mitt team och asssisterar er på de mest förunderliga sätt. Ni gör ett fantastiskt jobb kära ljusvarelser...

Ashtar via Angel Skog, 24 november, 2018

Hej. Detta är Ashtar command med skeppsbesättning som talar till er. Vid min sida har jag Sananda med den galaktiska federationen av ljus men även mångtalet andra uppstigna mästare och ljusvarelser som anslutit sig...

Ashtar via Galaxygirl, 20 november, 2018

Ashtar via Galaxygirl 20 november 2018 Hälsningar vänner! Jag är Ashtar som lånar ut min röst ikväll. Det är mycket som sker och går enligt plan som jag inte fullt ut kan diskutera med...

Ashtar via James McConnell, 11 november, 2018

Ashtar via James McConnell 11 november, 2018   Jag är Ashtar. Det är alltid underbart att vara tillsammans med er i dessa tider och stunder, mitt uppe i dessa många förändringar som äger rum...

Ashtar via Natalie Glasson, 18 oktober 2018

Ashtar via Natalie Glasson 18 oktober 2018 Framskridande i Uppstigning med Kommendör Ashtar Jag utsträcker min stjärn-hälsning till er. Jag är Kommendör Ashtar, tillsyningsman för den Luftburna Uppstigna Mästaren. Vårt syfte är att utvärdera...