Kategori: Ashtar

Ashtar via Erena Velazquez, Oktober 14, 2020

Ashtar via Erena Oktober 2020 Hälsningar, Jag är Ashtar, Befälhavare för den Galaktiska Federationen av Ljus. Slutligen är jag här, jag har under några dagar försökt att leverera mitt meddelande. Det avbröts några gånger...

Ashtar via James McConnell 30 augusti 2020

Ashtar via James McConnell 30 augusti 2020    ASHTAR  (Kanaliserad av James McConnell) Jag är Ashtar. Jag kommer vid den här tiden för att fortsätta att ge er nyheter, ja, men mer och mer...

Ashtar via Natalie Glasson, 31 Juli, 2020

Ashtar via Natalie Glasson Juli 2020 Hälsningar till alla varelser på Jorden. Jag är Befälhavare Ashtar, jag är tillsyningsman för de Luftburna Uppstigna Mästarna och jag har ett rymdskepp som främjar uppstigningsprocessen där många...

Ashtar via Beatrice Madsen, 27 juli, 2020

Ashtar via Beatrice Madsen 2020-07-27 Observera, det finns ingen annanstans, ingen annan plattform där ni utvecklas så mycket som på ytskiktet av Moder Gaia, Terra Nova. Ni ska vara upphöjt tacksamma att ni får...

Ashtar via Natalie Glasson, 17 juli, 2020

Befälhavare Ashtar Audiolänk: The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson Regnbågsuppgraderingen av Befälhavare Ashtar Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa Hälsningar till alla varelser...

Ashtar via Sharon Stewart, 28 juni 2020

Ashtar via Sharon Stewart 28 juni 2020 Jag: Ashtar, kan du vara snäll och hämta mig till ditt skepp? Jag behöver en stunds förnuft! Ashtar: Läser du nyheterna nu igen, Sharon? Jag: LOL. Trudeau...