Category: Ashtar

Ashtar via Angel Skog, 24 november, 2018

Hej. Detta är Ashtar command med skeppsbesättning som talar till er. Vid min sida har jag Sananda med den galaktiska federationen av ljus men även mångtalet andra uppstigna mästare och ljusvarelser som anslutit sig...

Ashtar via Galaxygirl, 20 november, 2018

Ashtar via Galaxygirl 20 november 2018 Hälsningar vänner! Jag är Ashtar som lånar ut min röst ikväll. Det är mycket som sker och går enligt plan som jag inte fullt ut kan diskutera med...

Ashtar via James McConnell, 11 november, 2018

Ashtar via James McConnell 11 november, 2018   Jag är Ashtar. Det är alltid underbart att vara tillsammans med er i dessa tider och stunder, mitt uppe i dessa många förändringar som äger rum...

Ashtar via Natalie Glasson, 18 oktober 2018

Ashtar via Natalie Glasson 18 oktober 2018 Framskridande i Uppstigning med Kommendör Ashtar Jag utsträcker min stjärn-hälsning till er. Jag är Kommendör Ashtar, tillsyningsman för den Luftburna Uppstigna Mästaren. Vårt syfte är att utvärdera...

Ashtar via Ann Dahlberg, 27 augusti, 2018

Ashtar Måndag 27 augusti 2018 Kanal Ann Dahlberg   Jag är Ashtar och jag är Commander of the Silver Fleet, ett stort rymdskepp som just nu ligger i omlopp runt er Jord. Vi är...

Ashtar via James McConnell, 29 juli, 2018

Ashtar via James McConnell 29 juli, 2018 JAG ÄR Ashtar. Och det är alltid ett nöje att vara tillsammans med er, att få dela, att få uppleva tillsammans med er, allt som håller på...

Ashtar via James McConnell, 10 juni 2018

Ashtar via James McConnell, 10 juni 2018 Per Staffan 15 juni 2018 Befälhavare Ashtar    JAG ÄR Ashtar Jag uppskattar tiden som jag kan vara med dig för att dela denna meditation, för att dela...