Category: Beatrice Madsen

Seth via Beatrice Madsen, June 23d, 2019

Seth  via   Beatrice Madsen    190623 En ny typ av ansvarskänsla har mognat hos mänskligheten. Vissheten om att det ni ”gör”, ”tänker”, ”känner” påverkar er omgivning. Detta är mycket glädjesamt. Detta är början...

Ashtar via Beatrice Madsen, 17 februari, 2019

Ashtar      via     Beatrice Madsen      190217 Markbesättning: ljusarbetare, ljusdrivare, frekvenshållare och systemkrossare. Vi, era partners vill förmedla att ni gör ett absolut enastående arbete. Ni har alla olika uppgifter...