Category: Beatrice Madsen

Seth via Beatrice Madsen, June 23d, 2019

Seth  via   Beatrice Madsen    190623 En ny typ av ansvarskänsla har mognat hos mänskligheten. Vissheten om att det ni “gör”, “tänker”, “känner” påverkar er omgivning. Detta är mycket glädjesamt. Detta är början...