Category: Benjamin Fulford (ej kanaliserat)

Benjamin Fulford är journalist och skriver inom segmentet “alternativa nyheter”.

Benjamin Fulford Rapport, 25 mars 2019

Benjamin Fulford Rapport, 25 mars 2019 Per Staffan 28 mars 2019 Benjamin Fulford (undersökande reporter) “Världsfederationsregering” – Fulford Rapport – 25.3.2019 Förhandlingar för att skapa en “världsfederationsregering” når kritiskt stadium när Sionism imploderar Av...