Category: Feernas Kungadöme

Älvorna via Galaxygirl, 30 oktober, 2017

Älvorna via Galaxygirl 30 oktober, 2017 Hälsningar! Vi är Älvorna och vi svävar högt just i detta ögonblick inom Nuet av er varseblivning gällande verkligheten – för allt har blivit uppnått – ja, storslagna...

Feernas Kungadöme via Natalie Glasson,  22 april

Guidning från Skaparens Universum  från Feernas Kungadöme Kanaliserat Meddelande genom Natalie Glasson 22 april 2016 – Originalkälla: Sacred School of OmNa   Skaparens Universum är vidsträckt besläktat med en ocean och ändå är det...