Category: Galaxygirl

Plejaderna via Natalie Glasson, 25 september 2020

Plejaderna via Natalie Glasson den 25 september 2020 ”Den Gula Strålens Sanning”   Hälsningar älskade varelser av ljus, vi är varelserna från Plejaderna. Vi kommer som en kollektiv energi. Vi förankrar vårt medvetande, vårt...

Förfäderna via Galaxygirl, 12 september, 2020

  Förfäderna via Galaxygirl 12 september, 2020 Hälsningar ljusbärare. Vi förfäder kliver fram. Vi ser från en annan utsiktspunkt än er. Vi ser de sammanvävda mönstren av kärlek, av skapelse från Fader Himmels händer...