Category: Galaxygirl

Mödrarna via Galaxygirl, 13 oktober, 2018

The Mothers – Mödrarna via Galaxygirl 13 oktober, 2018 Det är jag, er Moder Sekmet. Samtliga ögon riktas nu på er lilla Jord, detta vackra, blå, lysande klot som översköljs med den Kristnade ljusfrekvensen...