Category: Hilarion

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1:e februari, 2017

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1:e februari, 2017   Älskade Ni, Jag kommer på kärlekens vingar! Det sker stora genomgripande förändringar på denna planet. Och dessa förändringar finner många utmanande, oacceptabla och av en sådan...

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 20 november, 2016

Hilarion via Marlene Swetlishoff 20 november, 2016 Älskade Ni! Mänskligheten fortsätter att anpassa sig, eftersom det finns många människor som inte förmår acceptera chocken av den stora förändring som har skett inför deras egna...

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6:e november

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6:e november 6:e -13:e november, 2106   Älskade Ni, Vi kommer på vingar av kärlek, när er värld fortsätter sina obevekliga förändringar och omvandlingar, som nu händer direkt. Allt som...

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 23 oktober

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 23 oktober Oktober 23-30, 2016 Älskade Ni, Förändringarna i systemen som har opererat på denna planet sker nu. Det finns inget val för dem som har skapat dem, annat än...

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 16 oktober

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 16 oktober 16-22 oktober, 2016 Älskade Ni, Många av er känner effekterna av skiftet. Ni vet inom er själva att ni har transformerats. Ni vet inom er själva att något...