Category: Lady Moder Maria

Moder Maria via Linda Dillon, 19 maj, 2018

Kanalisering: Hälsningar, jag ÄR Maria, jag ÄR Mare, hoppets Moder, säkerhetens Moder, trygghetens Moder, närandets Moder, förändringens Moder, trofasthetens Moder, nådens Moder. Det finns väldigt lite som jag inte omfamnar i egenskap av skapare,...