Category: Matthew Ward

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 2 nov 2020

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 2 nov 2020   2 november 2020 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Glödande aktivitet i Jordens energifält avspeglar känslor, tankar och handlingar...

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 1 oktober 2020

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 1 oktober 2020   1 oktober 2020 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. När jorden kretsar i successivt lättare energiplan längs hennes uppstigningsförlopp,...

Matthew Ward via Suzy Ward, 4 maj 2020

  Matthew Ward via Suzy Ward, 4 maj 2020   4 maj 2020 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Syftet med våra meddelanden har alltid varit att erbjuda...

Matthew via Suzy Ward, 2 april 2020

  Matthew via Suzy Ward, 2 april 2020   2 april 2020 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Älskade bröder och systrar, ta ett djupt andetag. Andas långsamt...

Matthew Ward via Suzy Ward, 13 mars, 2020

Matthew Ward via Suzy Ward den 13 mars, 2020 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Aktiviteten i Jordens energifält för potential är mer tumultartad än vid någon annan...

Matthew Ward via Suzy Ward, 9 januari 2020

Matthew Ward via Suzy Ward, 9 januari 2020 Per Staffan11 januari 2020 Matthew Ward (channeled source) 9 januari 2020 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Ert kalenderår 2020...