Category: Matthew Ward

Matthew Ward via Suzy Ward, 20 mars

 Matthew Ward – 20 mars 2016 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Det händer en hel del energetiskt sett i er värld när höjningen av tempot i...

Matthew via Suzy Ward, 19 februari

 Matthew Ward – 19 februari 2016 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi börjar med att ta itu med frågor som främst rör tankar om hur det...

Matthew Ward via Suzy Ward, 19 januari

 Matthew Ward – 19 januari 2016 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi gladdes med er när dagarna avtog under 2015 och förde fram till ett rungande...

Matthew Ward via Suzy Ward, 10 december

 Matthew Ward – 10 december 2015 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Säkerligen skulle ingen säga emot att det här året verkar ha susat förbi, men få...

Matthew Ward via Suzy Ward, 20 november

 Matthew Ward – 20 november 2015 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Då en del i Illuminaternas led har blivit arresterade eller vräkta från inflytelserika positioner, och...

Matthew Ward via Suzy Ward, 19 oktober

 Matthew Ward – 19 oktober 2015 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Jorden ligger i omloppsbana på astralplanen där vibrationerna påverkar ert samhälle i en allt högre...

Matthew Ward via Suzy Ward, 20 september

 Matthew Ward – 20 september 2015 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Tidigare under Jordens kurs i uppstigningen var energiströmmarna milda och tillfälliga och den tysta massan...

Matthew via Suzy Ward, 17 augusti

 Matthew Ward – 17 augusti 2015 Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Jag tackar er alla som skrev om den här delen av vårt senaste meddelande: ”Insekter...

Matthew via Susan Ward, 19 juli

Matthew 19 Juli 2015 Kanal: Susan Ward Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Många av era analytiker tror att den grekiska befolkningens rungande ”Nej” i den nyligen...

Matthew, 23 maj 2015

Matthew 23 maj 2015 Kanal: Suzanne Ward Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna stationen, detta är Matthew. Låt oss först tala om jordbävningarna i Nepal inom ramen för planetarisk och personlig uppstigning....