Category: Mike Quinsey

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre jag, 19 augusti, 2016

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre jag 19 augusti, 2016 Ni som håller öronen mot jorden vet att ”Revalveringen” är så nära förestående och tillsammans med andra förändringar kommer igångsättandet av dessa snart att signaleras....