Category: Per Beronius i Sverige

Dikt via Per Beronius, March 16th, 2017

Ämne: Ett tankens kvantsprång till evigheten Existensen, tillvaron, livets varande, en teater ett teaterspel av omätbar, obeskrivlig storleksordning med sina färger, former och toner, från rött till violett från bas till diskant, från moll...

Dikt via Per Beronius, 15 mars, 2017

Ämne: Rymdskeppet, Det Nya Jerusalem Undertitel till detta inlägg: Återföreningen med vår Stjärnfamilj. Ett sinnets nattliga, med all önskvärdhetens tydliga besök på rymdskeppet, Det Nya Jerusalem, detta luftskepp, som i dessa, de yttersta av...