Category: Per Beronius i Sverige

Dikt via Per Beronius, 21 december

Ämne: Midvinternatt Tema: Elden, den violetta flammans outsläckliga “Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistrar och glimmar” Helt nakna, i den bistra kylan vi står, utan att frysa, i denna Midvinternattens timme Hur går dessa...

Dikt via Per Beronius, 19 december

Ämne: Ur-själen Tema: Tvillingflammors återförening till sitt ursprungliga en och densamma I denna, den nuvarande yttersta av alla tider Där det mesta till oigenkännlighet förändras, de båda ur-själens hälfter På halva vägen möts och...

Dikt via Per Beronius, 17 december

Ämne: Revolten mot de icke folkvalda Meddelande: Tema: Evolutionens revolution Små, små ord av kärlek, sagda varje dag Kan få en hel värld, på ett ögonblick att byta skepnad Ett talesätt från gångna tider...

Dikt via Per Beronius, 15 december

Ämne: Spelet är över Tema: Heureka, jag har funnit det Avgörandets stund, i en minnenas lund Hur kunde människan något det minsta om ljuset förstå Om hon mörkret aldrig tidigare mött, “älska dina fiender...

Dikt via Per Beronius, 14 december

Rättvisans Ängel “Var inte rädd”, inledningen på en älskad psalm Överförmynderi, sedan evigheters gångna tider, slutstriden och de klassiska orden, “förlåt dem, ty de förstår inte vad de gör” Rättvisans Ängel, det människan kallar...

Dikt via Per Beronius, 13 december

ABSTRACT Jorden, Moder Gaia, den blå vattenplaneten En kärlekens, skönhetens och sanningens pärla i Universums Oändliga rymd Gud ser allt, vet allt, hör allt Ingen och intet i skumrasket kan sig dölja, förr eller...