Category: Per Beronius i Sverige

Dikt via Per Beronius, 16 april

Tema ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder” Nuet, ögonblicket, människans enda egendom Det är där, som allt, i den verkliga verkligheten händer Vad som där bortom sig döljer, illusion och inget annat En...

Dikt via Per Beronius, 13 april

Tema: Kraftprovet, stålbadet Och några tillkännagivanden från ovan Avslöjandena Vår allra bästa tid är här och just nu Ljusets minröjare går före, städpatrullen Följer efter När tillvaron är som allra mest utmanande Vid randen...

Dikt via Per Beronius, 11 april

Tema: Seglaren ber inte om medvind Sökte utan att finna Fortsatte att söka tills vägen, den krokiga och smala Med sina mångfaldens hinder i buskagen Tog slut Upptäckten gjorde Det jag sökt hade gjort...

Dikt via Per Beronius, 1 april

Tema: Till minneslunden åter Än en gång i denna vårens tid Har jag valt att besöka min vän och kompis Den lite udda, undangömda, vitmålade parkbänken I minneslundens hägn, vid den underskönt vackra dalens...

Dikt via Per Beronius, 28 mars

Tema: Löftet Från dag till annan I ensamhet, allena du vandrar, med målmedvetna steg på Jorden En av ljusets, till antalet mångtusenden stora armada Med avsikt att uppfylla det löfte som kollektivt Blev givet...