Category: Per Beronius i Sverige

Per Beronius, 29 maj

Tema: 11 september   Barmhärtigheten väver Sina försynens slöjor Över en under tusenden Och åter tusenden år prövad Och sargad planet En förbrukad värld Som i dessa de yttersta av dagar Nynnar på sin...

Per Beronius, 26 maj 2015

Tema: Bortom det bortom Universum, ett Gudomligt vibrationsfält Ett hav i ständig rörelse, i evig förändring Ett hav, helt obeskrivbart Obegripligt, för det mänskliga sinnet Ett vibrationernas hav av toner, färger och former I...

Per Beronius, 23 maj

 Tema: En osynlig dörr Det finns en dörr till Himmelriket Som vidöppen står Den har alltid funnits Den har alltid varit välkomnande vidöppen Men vi har inte sett den Vårt andliga öga har varit...

Per Beronius, 14 maj 2015

  Tema: En önskedröm Till kroppen återkommen I gryningens timme med ett oskrivet blad I hand Kommen åter i gryningstimmen Eter nattens äventyr i fridens, fredens Och skönhetens Rike Detta frihetens land, där allt...

Per Beronius, 4 Maj 2015

Tema: Tillitens mod att förändra I en nära framtid, skall människan vara I Himmelriket på Jorden åter Om vi så väljer En måhända orimlig udda tankeform När vi ser oss omkring på Moder Gaia...