Category: Per Beronius i Sverige

Dikt mottagen av Per Beronius

Tema: Kärlekens violetta flamma Vad som än händer Blott en dag, ett ögonblick i sänder Livet på Jorden, ej ett ljumhetens verk Det fordras mod, tålamod, och framför allt ovillkorlig kärlek Vetskap, att allt...

Dikt av Per Beronius

Tema: En Julgåva till alla och envar, som väljer att lyssna till sitt Hjärtas röst   Evigt liv i en och densamma fysiska kropp Varför inte lyssna till en från svunna tider poetens röst...

Dikt av Per Beronius

Tema: NESARA Störst av allt är kärleken Ett budskap från ovan, i en länge sedan gången tid, när dessa ord Oväntat kom mig tillmötes ”bry dig inte om vad det kostar” Ett frågetecken skapat...

Dikt av Per Beronius

Tema: Det oväntade, det enda vi kan förvänta   Ett ordlöst kärlekens budskap från ovan, genom en oförutsägbar En lång-lång, den verkliga verklighetens, nattliga flygtur Av mitt eget öga aldrig tidigare skådat En rymdens...

Dikt av Per Beronius

Tema: En ögonblickets stillbild i midvinternattens tid Fullmånen sprider sitt glittrande kärlekens ljus över nejden Vid middagstiden tar Solskivan sig med viss möda I detta nordliga land nära nordpolen Blott en handsbredd upp Över...

Dikt av Per Beronius

Tema: Fri lejd Ovillkorlig kärlek, obändig vilja, omutlig sanning En Gudabenådad oslagbar trio, som inget mörker Av vilket slag det vara må, kan stå emot Tränger sig ner i de djupaste djupen De mörkrets...

Per Beronius , 26 november 2014

Tema: Evigt liv i en fysisk kropp Intet nytt under Solen Så som det sagts mången gång förut Ett urgammalt talesätt, tål att upprepas Sanningen om människan Hinner oss ifatt Minnesförlust Människans största dilemma...

Dikt av Per Beronius

Tema: Återfärden Det kan ta sin rundliga tid Ur gruvgångarna till dagsljuset klättra upp När gång efter annan Vi faller tillbaka i den förbrukade 3D-världens vanor Men beslutsamhet och övning ger färdighet Och mycken...

Per Beronius, 19 november 2014

Tema: Djupmedvetandets välsignelser Några inledande påminnelsens ord, att bära med sig Var dag, var stund, var minut och sekund I denna den andliga uppstigningens era En Livets Grundbult Det är vi själva som väljer,...

Dikt av Per Beronius

Tema: En saga om en sagans odödlighet Hon stod där helt ensam och trygg mitt i folkvimlet En liten tös från ingenstans kommen, och jag frågade henne Vem är du, varifrån kommer du, och...