Category: Projektförslag

Här lägger vi upp mer eller mindre fullständiga projektförslag från projektledare som söker finansiering och andra resurser inom ljusarbetarnationen i Sverige. Det är viktig att väl sammanfatta: Målsättning med projektet, behov av resurser, personliga färdigheter likväl som kapital. Gör gärna en ungefärlig uppskattning av kostnader i ett inledande skede. Kontaktinformation för projektledaren skall klart framgå. Det är här helt ok att lägga upp projektförslag som behöver finansiering. Många ljusarbetare har investerat i valutor och kommer att ha kapital tillgängligt efter valutaomläggningen.

Projektförslag: Medborgarresan, 29 oktober, 2017

Medborgarresan – en transformation av vår demokrati   Projektet presenterades på Ljusarbetarmötet i Stockolm 21 oktober. Projektet benämndes tidigare onDemocracy och har nu valt det svenskklingande namnet Medborgarresan 1.    Hemsida www.systemvalet2018.se                    lösenord: demokrati...

Projektförslag – Ekologiskt Jordbruk

Syfte och målsättning: Att bidra till att de som vill i de nordiska länderna utveckla ekologiska jordbruk och ekologisk djurhållning långsiktiga mål kan vara att på sikt bli självförsörjande på det personliga planet och så...

Projekt – Tiggarna, 6 november, 2016

PROJEKTFÖRSLAG – TIGGARNA OCH DEN ROMSKA BEFOLKNINGENS UPPRÄTTELSE Jag önskar upprätta en stiftelse för Romer och för de Romska tiggarnas upprättelse. En stiftelse med fondmedel som skall se till att denna befolkning får tillbaka...

Projektförslag – Modernt Kollektiv, 29 oktober

Modernt Kollektiv 2016-10-29 Projektförslag: Denna vision är något som vuxit fram över tid. Jag ser så många ensamma människor, och då framför allt gamla. De blir ofta hänvisade till något litet rum, antingen i...

Projekt – Ren Mat, 9 oktober, 2016

Projekt Ren mat   Det här projektet riktar sig till våra lantbrukare här i Sverige, där flera lantbrukare skulle behöva ställa om från konventionell odling (behandlade, besprutade grödor.) Till ekologisk odling. Procentuellt så gå...