Category: Projektförslag

Här lägger vi upp mer eller mindre fullständiga projektförslag från projektledare som söker finansiering och andra resurser inom ljusarbetarnationen i Sverige. Det är viktig att väl sammanfatta: Målsättning med projektet, behov av resurser, personliga färdigheter likväl som kapital. Gör gärna en ungefärlig uppskattning av kostnader i ett inledande skede. Kontaktinformation för projektledaren skall klart framgå. Det är här helt ok att lägga upp projektförslag som behöver finansiering. Många ljusarbetare har investerat i valutor och kommer att ha kapital tillgängligt efter valutaomläggningen.

Projekt X, 15 september, 2017

  Projekt X är en personlig vision av mig, ett koncept av en uppfinning, närmare bestämt en ”ny” sorts liten portabel energikälla som genererar elektricitet och elektromagnetiskstrålning (ofaligt ljus) utan behov av bränsle och...

Projektförslag – onDemocracy, 17 juni, 2017

  En möjlighet för Dig … Projektets behov fram till deltagande i riksdagsvalet 2018 Vi klarar oss på 500 000 kr men mer ökar slagkraften. Vi behöver kompetens och vilja att bidra med: ·       Media,...

Projektförslag – Ekologiskt Jordbruk

Syfte och målsättning: Att bidra till att de som vill i de nordiska länderna utveckla ekologiska jordbruk och ekologisk djurhållning långsiktiga mål kan vara att på sikt bli självförsörjande på det personliga planet och så...

Projekt – Tiggarna, 6 november, 2016

PROJEKTFÖRSLAG – TIGGARNA OCH DEN ROMSKA BEFOLKNINGENS UPPRÄTTELSE Jag önskar upprätta en stiftelse för Romer och för de Romska tiggarnas upprättelse. En stiftelse med fondmedel som skall se till att denna befolkning får tillbaka...

Projektförslag – Modernt Kollektiv, 29 oktober

Modernt Kollektiv 2016-10-29 Projektförslag: Denna vision är något som vuxit fram över tid. Jag ser så många ensamma människor, och då framför allt gamla. De blir ofta hänvisade till något litet rum, antingen i...