Category: Sananda

San och Sananda via Angel, 11 oktober, 2018

Hej vackra ljusbärare, det är San som talar och med Sananda som stöd vid min sida så vill jag träda fram med detta väsentliga budskap. En ljusarbetare är en outtröttlig själ som med all...

San och Sananda via Angel, 9 oktober, 2018

Godkväll vackra ljusbärare. Ikväll är det jag San som talar och med Sananda inbjuden vid min sida hoppas jag att kunna skänka er ett par ord av tröst och kärlek. Att kunna känna medkänsla...

Sananda och San via Angel, 4 oktober, 2018

Vackra älskade ljusbärare. Min röst blandas med San då vi både kommer från samma rena källa av kärlek och Kristusmedvetande. I dag är det svårt att förmedla i ord då frekvensen och informationen sträcker...

Sananda via James McConnell, 23 september 2018

Sananda via James McConnell, 23 september 2018 Per Staffan 23 september 2018 I am lord Sananda Jag är herren Sananda Mitt Älskade hjärta, min dyrbara syster, jag kommer idag att ge dig ett budskap,...

Sananda via Linda Dillon, 15 september, 2018

Yeshua 180915 Yeshua: Ni är mina och jag är er Linda Dillon. Kanal för Kärleksrådet Kanaliserar: Var hälsade, JAG ÄR Yeshua, JAG ÄR Jesus Sananda, JAG ÄR Yeshi, JAG ÄR Magentas bror… och vi...

Sananda via Galaxygirl, 14 september, 2018

Sananda via Galaxygirl 14 september, 2018 Hälsningar, vänner! Detta är jag, er Sananda. När jag står på bryggan på the New Jerusalem och blickar ut över alla de strålar av ljus som strålar ut...