Category: Saul

Saul via John Smallman, 27 november, 2018

Saul via John Smallman 27 november, 2018 ”När ni känner att ni är Ett med någon annan, så löses rädsla, konflikter och misstro upp”   Förändringarna ligger i luften, i själva verket kommer inom...

Saul via John Smallman, 18 november 2018

Saul via John Smallman, 18 november 2018 Per Staffan 19 november 2018 Lev idag med kärlek i era hjärtan. 18/11/2018 av John Smallman Saul Audio Blog för Söndag 18 november Människan är på rulle!...

Saul via John Smallman, 6 november, 2018

Saul via John Smallman 6 november, 2018 ”Allt ni upplever i egenskap av människor förefaller vara extremt verkligt” Endast Kärleken, Gud, den högsta och oändliga intelligensen, den gudomliga Visdomen, det oändliga fältet för Medveten...

Saul via John Smallman, 24 oktober 2018

Saul via John Smallman 24 oktober 2018   Detta är i sanning både en tokig och en fantastisk tid att vara inkarnerad! Då våra vanliga medier fortsätter att fokusera på konflikter, oenigheter, och katastrofer...

Saul via John Smallman, 11 oktober 2018

Saul via John Smallman, 11 oktober 2018 Per Staffan 13 oktober 2018 Er mänskliga död är endast en övergång tillbaka till fullt medvetet medvetande. 11/10/2018 av John Smallman Saul Audio Blog torsdag 11 oktober Människans...

Saul via John Smallman, 12 september, 2018

Saul via John Smallman 12 september, 2018 ”Livet är verkligen mycket underbarare än vad ni i egenskap av människor möjligtvis kan föreställa er” Mänsklighetens andliga evolution framskrider nu mycket snabbt, vilket den med all...

Saul via John Smallman, 24 augusti, 2018

Saul via John Smallman 24 augusti, 2018 ”Att vakna upp innebär att släppa rädslan” Vi alla som är av den gudomliga skapelsen, befinner oss på en andlig evolutionsväg som är för evigt pågående. Ni...

Saul via John Smallman, 10 augusti, 2018

Saul via John Smallman 10 augusti, 2018   ”Ni är omåttligt älskade” Som så många kanaler talar om för er, så rör sig mänskligheten kollektivt i mycket snabb takt mot uppvaknandets ögonblick. Tecken på...

Saul via John Smallman, 13 juli, 2018

Saul via John Smallman 13 juli, 2018 ”Negativa själv-fördömanden, motanklagelser och skuldbeläggande utestänger er från den Kärlek som är er sanna natur.”   Allt skenbart kaos som pågår i världen har med all säkerhet...

Saul via John Smallman, 13 juni, 2018

Saul via John Smallman 13 juni, 2018 När ni väljer att samarbeta för allas bästa så finns det INGA förlorare! I många delar av världen befinner sig mänskligheten för tillfället i tillstånd av omvälvningar...