Category: Saul

Saul via John Smallman, 11 oktober 2018

Saul via John Smallman, 11 oktober 2018 Per Staffan 13 oktober 2018 Er mänskliga död är endast en övergång tillbaka till fullt medvetet medvetande. 11/10/2018 av John Smallman Saul Audio Blog torsdag 11 oktober Människans...

Saul via John Smallman, 12 september, 2018

Saul via John Smallman 12 september, 2018 ”Livet är verkligen mycket underbarare än vad ni i egenskap av människor möjligtvis kan föreställa er” Mänsklighetens andliga evolution framskrider nu mycket snabbt, vilket den med all...

Saul via John Smallman, 24 augusti, 2018

Saul via John Smallman 24 augusti, 2018 ”Att vakna upp innebär att släppa rädslan” Vi alla som är av den gudomliga skapelsen, befinner oss på en andlig evolutionsväg som är för evigt pågående. Ni...

Saul via John Smallman, 10 augusti, 2018

Saul via John Smallman 10 augusti, 2018   ”Ni är omåttligt älskade” Som så många kanaler talar om för er, så rör sig mänskligheten kollektivt i mycket snabb takt mot uppvaknandets ögonblick. Tecken på...

Saul via John Smallman, 13 juli, 2018

Saul via John Smallman 13 juli, 2018 ”Negativa själv-fördömanden, motanklagelser och skuldbeläggande utestänger er från den Kärlek som är er sanna natur.”   Allt skenbart kaos som pågår i världen har med all säkerhet...

Saul via John Smallman, 13 juni, 2018

Saul via John Smallman 13 juni, 2018 När ni väljer att samarbeta för allas bästa så finns det INGA förlorare! I många delar av världen befinner sig mänskligheten för tillfället i tillstånd av omvälvningar...

Saul via John Smallman, 6 maj, 2018

Saul via John Smallman 6 maj, 2018 ”Syftet och avsikten för mänskligheten är att utvecklas andligt”   Mänskligheten befinner sig på randen till, eller vid brytpunkten – i ett ögonblick av enorm förändring –...

Saul via John Smallman, 15:e mars 2018

Saul via John Smallman, 15:e mars 2018 Ni är alltid ovillkorligt accepterade och oändligt älskade 2018/03/15 genom John Smallman   När mänsklighetens process av uppvaknande fortsätter och intensifieras, översvämmas eller överväldigas fler och fler...

Saul via John Smallman, 16 februari, 2018

Saul genom John Smallman, 16 februari 2018 Det ni söker äger ni redan! Här i de andliga rikena iakttar vi mänsklighetens pågående utveckling mot uppvaknande med glädje. Ni gör häpnadsväckande framsteg och fortsätter framåt...

Saul via John Smallman, 5 februari, 2018

Saul via John Smallman 5 februari, 2018 ”I eoner var Kärleken praktiskt taget okänd bland människorna”   Här i de andliga rikena vakar vi över er med glädje i och med att mänsklighetens uppvaknandeprocess...