Category: Suzanne Lie

Suzanne Lie kanaliserar mestadels Arkturierna, men också sitt Högre Jag.

Arkturierna via Suzanne Lie, 19 november, 2017

Arkturierna via Suzanne Lie 19 november, 2017 Er ”TILLGÅNG” till er Vän av en högre Frekvens Suzille tenderar att kalla på oss Arkturier när hon känner sig förvirrad, rädd eller hoppfull. Vi Arkturier önskar...

Arkturierna via Suzanne Lie, 16 november, 2017

Arkturierna via Suzanne Lie 16 november, 2017 ER KONTROLLPANEL FÖR HÖGRE-DIMENSIONELL INFORMATION Mottagen av Sue Lie från Arkturierna via en LÅNG dröm på morgonen I morse hade jag en LÅNG dröm som handlade om...

Arkturierna via Sue Lie, 13:e november 2017

Arkturierna via Sue Lie, 13:e november 2017 Kalibrera till ert Högre Själv för att Skapa en Expanderad Verklighet Samtal med Arkturierna, Sue och Shawnna   Hälsningar, vi är Arkturierna. Vi vill påminna er om...

Arkturierna via Suzanne Lie, 23:e oktober 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 23:e oktober 2017 Utvecklingen till vårt femdimensionella SJÄLV   Arkturierna genom Suzanne Lie. Hej allihop, Sue Lie här. Ibland blir jag inspirerad till att skriva för hand. Jag antar att...

Arkturierna via Suzanne Lie, 16:e oktober 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 16:e oktober 2017     Konstant Anslutning med Ert Högre SJÄLV – Arkturierna via Suzanne Lie     När tiden börjar och sedan fortsätter att tillintetgöras, blir begreppet att minnas...

Arkturerna via Suzanne Lie, 9 oktober 2017

Arkturerna via Suzanne Lie, 9 oktober 2017   Verklighetens frekvenser och Förvandling av Mörker till Ljus – Arkturierna genom Sue Lie 10-9-17   Verklighetens frekvenser och Förvandling av Mörker till Ljus Arkturierna genom Suzanne...