Category: Suzanne Lie

Suzanne Lie kanaliserar mestadels Arkturierna, men också sitt Högre Jag.