Kategori: Suzanne Lie

Arkturierna via Suzanne Lie, 23:e oktober 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 23:e oktober 2017 Utvecklingen till vårt femdimensionella SJÄLV   Arkturierna genom Suzanne Lie. Hej allihop, Sue Lie här. Ibland blir jag inspirerad till att skriva för hand. Jag antar att...

Arkturierna via Suzanne Lie, 16:e oktober 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 16:e oktober 2017     Konstant Anslutning med Ert Högre SJÄLV – Arkturierna via Suzanne Lie     När tiden börjar och sedan fortsätter att tillintetgöras, blir begreppet att minnas...

Arkturerna via Suzanne Lie, 9 oktober 2017

Arkturerna via Suzanne Lie, 9 oktober 2017   Verklighetens frekvenser och Förvandling av Mörker till Ljus – Arkturierna genom Sue Lie 10-9-17   Verklighetens frekvenser och Förvandling av Mörker till Ljus Arkturierna genom Suzanne...