Category: Suzanne Lie

Arkturierna via Sue Lie, 20 april, 2018

Arkturierna via Sue Lie 20 april, 2018 ”Bli Sinnets Mästare och Hjärtats Väktare” För att kunna bli Ert Sinnes MÄSTARE, så måste ni även vara Ert Hjärtas VÄKTARE. Med andra ord, när ert medvetande...

Arkturierna via Suzanne Lie 24 mars, 2018

Arkturierna via Suzanne Lie 24 mars, 2018   Hälsningar, vi är Arkturierna! Det är NU dags för er att finna och/eller att minnas ert SYFTE FÖR ER INKARNATION. Det var enkelt för ert högre-dimensionella...

Arkturierna via Sue Lie, 22 mars, 2018

Arkturierna via Sue Lie 22 mars, 2018 ”Inter-Dimensionell Kommunikation”   En tredje-dimensionell kommunikation äger rum inom den Fysiska Världen av polariteter, separation, samt tid och rum. Den kan bäst uppfattas med hjälp av era...

Arkturierna via Sue Lie, 23 mars 2018

Arkturierna via Sue Lie, 23 mars 2018   Kära Uppstigande, Vi, Arkturierna, är här nu och känner oss glada över att prata med er om erfarenheten av medveten kommunikation med en medlem av er...