Den Stora Andliga Rådgivaren, Via Tazjima, 8 februari 2015

 

Den Stora Andliga Rådgivaren

 Via Tazjima, 8 februari 2015

Hälsningar. Det är med stor glädje jag talar till er alla idag. JAG ÄR den Stora Andliga Rådgivaren, en kosmisk varelse som länge har arbetat med utvecklingen av planeten och dess invånare. Vi går in i en ny expansionsfas, ny för alla, även för dem som medvetet har deltagit i sin andliga utveckling under många år.

Eftersom gränserna forceras kanske en del av er upplever känslor av stor oro på grund av ovanan vid den region ni för närvarande vistas i. Ni har trätt in på ny mark i den här världsomspännande uppstigningen. Ni är på väg dit många änglar skulle frukta att gå, mina kära. Ni är de modiga. Ni var utsedda och valde er själva för den här förunderliga resan och åstadkommer nu mer än ni inser eller förstår.

Var och en av er håller på att vakna upp till era egna färdigheter, visdom och kärlek, till de dolda gudomliga egenskaperna som har varit väl gömda i själen. Ni håller på att vakna upp till er sanna identitet, den av en mänsklig ängel.

Även om ni ibland är intellektuellt medvetna om omfattningen och upplever glimtar av förståelse av det som händer, har ert mänskliga jag fortfarande en tendens att stänga av i förnekelse och motstånd. ”Det här kan inte vara jag!” hör vi några av er ropa under de mörkare perioderna av tvivel. Det är ni – det är alla ni som håller på att kopplas upp, som individer och som ett kollektiv.

Vi gläds över era triumfer och stödjer er i era mörkaste stunder av tvivel, och helar er när ni ger oss tillåtelse att arbeta med era energier. Vi inspirerar era visioner och förser er med godbitar av visdom som ni ivrigt införlivar i ert vakna medvetande.

Er resa har inte varit lätt, men för vissa börjar det lätta något som respons för att ni lossar på ert en gång järnhårda grepp om gamla föreställningar och beteenden som då tjänade er väl, men som nu inte längre gagnar er. Frigör er från det gamla, de gamla energierna, de gamla tankesätten och trossystemen, vilket de är esoteriska eller inte. De nya energierna, planetens förhöjda energier och det som ni bär inom era egna kroppar, stödjer inte längre det gamla. Det är dags att anamma det nya och utforska det okända.

Självacceptans ger självförtroende när ni lär er att lyssna till er inre lärare. Självtillit skapar kärlek till er själva (Kristusmedvetande) när ni börjar förstå att ni bär dessa höga frekvenser i era egna kroppar. Ni fungerar som transformatorer för planeten och dess mångfald av livsformer, och förankrar de efterföljande ljusvågorna när de rör sig genom er rymd.

Er kropp och ert medvetande är mitt uppe i en stor förändring. Det är oundvikligt att ni upplever stunder av förvirring och även ifrågasättande, men er positiva inställning kommer att segra och föra er genom okända hav till nya länder och nya upplevelser.

Vi beundrar er uthållighet och ert mod att genomlida de fysiska och emotionella smärtorna och värken, som många av er har upplevt under er resa. Vi kan inte lova att de kommer att upphöra i morgon, eftersom ljuset successivt måste accepteras av er kropp där det bearbetas och justeras, så följ uppmaningarna från er egen inre visdom.

Varje cell, varje molekyl i er kropp är fylld med intelligens, ljus, motivation och aktiverad information, som är uppgraderad av den pågående och allt intensivare Kärlekstsunamin som sprider sig över världen. När ljuset tränger djupt in i själva kärnan av ert väsen förändras era DNA koder, och de som hittills inte har varit ”uppkopplade” håller nu på att bli det – aktiverade av de intensiva och förhöjda frekvenserna.

Större delen av ert DNA – den delen av er genetiska varelse som har avfärdats av era vetenskapsmän som ”skräp” – håller nu på att aktiveras och gör så i snabb takt. Med snabb menar vi att den evolutionära cykel ni för närvarande genomgår, överträffar allt som någonsin har upplevts i denna värld eller någon annan värld på tusentals, om inte hundra tusentals år. Era dagliga upplevelser, er anpassning till ljuset och till de förändringar var och en av er genomgår, är häpnadsväckande även för oss när vi i vördnad tittar på Mästarna i arbete.

Ni är alla Mästare i förvandling och manifestering. Det är därför ni är här nu. Genom att vara här, genom att vara närvarande i en fysisk form, lånar ni ut ert ljus och era förmågor till att föra ut ännu mer ljus när cykeln intensifieras och går in i de intensivt renande flammorna av det Gudomligt Feminina och bränner bort slaggen som skapats genom århundraden av underkuvelse och förtryck av feljusterade manliga energier.

Medan ert mänskliga jag ibland kan bli överväldigat på grund av det till synes ökande tempot av förändring, vill vi uppmuntra er och låta er veta att ni överträffar alla förväntningar. Så var snälla mot er själva. Avsätt så mycket tid ni kan i ert dagliga liv till att koppla av och vila i aktiviteter som ger er kraft och glädje. Er kropp behöver tid för att anpassa sig, för att vila, för att ställa om sig och för att öka sin förmåga att bära ännu högre frekvenser.

Lyssna på er kropp. Följ dess råd, även när dess behov tycks trotsa vad ni betraktade som ”andliga” metoder i det förflutna. Det finns inte längre något behov av regelböcker som bara tjänar till att undertrycka och förvirra medfödda och intuitiva förmågor för var och en av er, och som redan har färdiga lösningar för allt som händer i er värld.

Vi är glada över att få följa med er på den här resan som ert ”supporterteam”. Kalla på oss när ni behöver en liten extra knuff eller bara några helande energier så att ni kan slappna av och vederkvicka er, för att bli redo att gå vidare igen på den nya vägen som leder till den nya världen.

Namaste, JAG ÄR den Stora Andliga Rådgivaren.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Channeler: Eliza Ayres (aka Tazjima Amariah Kumara VaCoupe)

©Copyright, All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, bluedragonjournal.com

You may also like...