Det Plejadiska Kollektivet, Universella Modern, Moder Gud via Galaxygirl, 24 juni 2018

You may also like...