Dikt via Per Beronius; Det yttre, och det inre, 25 oktober, 2018

You may also like...