Draken talar via Camilla KumaRa, 5 december

 

 

th-2

Kanalisering 5 december 2015 genom Camilla KumaRa

 

Draken talar

Högst ärade lyssnare,
Jag kommer från er parallella värld av skapelse och uppbyggnad. Jag kommer från tiden då Jordens mönster lades ut. Jag kommer från tiden då de levande inre kristallerna placerades i er Moders inre. Tillblivelsen av Jorden.

Jag kommer även från er framtid då uppbyggnad och återuppståndelse är det vi håller kraften för. Det ni nu träder in i genom ert multidimensionella medvetande. Sönderfall av en tredimensionell illusorisk begränsande tankevärld. Uppbyggnaden av ett kollektivt drömskapande där ljuset brinner starkt och mörkrets väsen ej kan hålla ställning. Vi var här innan de mörka landade på er jordyta. Vi var här innan stormen kom. Vi var här för att lägga grunden.

Nu gör vi oss synliga i det inre synfältet för att skapa det nya på det vis ni väljer att vandra det, drömma det, vara det. Från ljuset av framtidens potential hälsar vi er i kraft och kärlek. Ni som var med då, hör kallet återigen. Håll facklan. Er brinnande ljuseld behövs igen, er visdom om kristaller och alkemi behövs igen. Vakna upp alla draksystrar och drakbröder, ni är här nu inkarnerade och genom all er eviga erfarenhet ni nu är fria att träda fram i er mångbottnade frihet.

Ljuset segrar. Aho Aho

Camilla KumaRa – Den enande kärleken

www.denenandekarleken.se

https://www.facebook.com/denenandekarleken

 

 

 

You may also like...