Startsida Blog Om Sajten Kontakta


via James Tyberonn, augusti, 2011Metatrons kanal

 

Djurens medvetande: Den välvilligt inställda naturen hos katter & hundar.

De heliga kattdjuren.*

Ärkeängel Metatron via James Tyberonn.

 

Var hälsade, Mästare!

Jag är Metatron, Lord of Light och jag omfamnar er i detta ögonblick. Med mig här är energierna och närvaron av Änglarnas rike, de Uppstigna Mästarna från det Kosmiska Rådet av Ljus och de välvilliga varelserna från Alliansen av Sirius och Plejaderna. Vi välkomnar er, var och en av er här, i ett NU-ögonblick av ovillkorlig kärlek.

Kära ni, med förståelsen för att ni är här för att lära säger vi att Universitet för Polaritetens Jord är speciellt designat för utvecklingen av den mänskliga själen. Läroplanen och platsen för Polarity Earth, av processen för lärande, är faktiskt en version av den Allsmäktiga Jorden som är skapad och medskapad i Gudomlig intelligens. Det är en avsiktlig illusion, den är skapad av en avsiktlig tanke och kan inte förstöras. Tänk på detta. Det betyder inte att ni inte har ansvar när det gäller att ta hand om Jorden och dess stödjande kungariken, för det är verkligen en del av läroprocessen.

Syftet med Jordeplanet är er själs utveckling. Jorden stödjer det uppdraget, genom en Gudomlig plan och genom samförstånd, och alla Jordens kungariken är en del av det. I enlighet med detta säger vi nu till er att det finns versioner av andra varelser som är av Gudomlig intelligens som är här för att stödja er i ert syfte här.

Detta inkluderar Mästarvarelser från många riken. En del besöker er här för att stödja er och valet av dessa kommer i fullt förkroppsligat medvetande. Men var medveten om att det finns olika välvilliga Mästarvarelser som genom överenskommelse har valt att manifesteras i olika former för att stödja mänskligheten.

Dessa från Djurriket på Jorden är här för att stödja er. En del av den processen involverar deras uttryckssätt på jordeplanet i gruppmedvetande. De djupaste dimensionerna av djurens jag existerar inte på den individuella nivån utan på hela artens, och den högsta nivån är inte på ett dualitetslärande som sådant.

Så vi talar nu om de okränkbara, heliga kattdjuren från Sirius A. De heliga kattdjuren och hunddjuren är fantastiska varelser som ger ovantligt stöd till mänskligheten. Djuren är Gudomlig intelligens, fullt utvecklade, magnifika medvetanden i kristalliskt uttryck. De är medlemmar av både Alliansen för Sirius och Plejaderna och av vad som kan kallas Niburianska Mästarrådet. Båda är fredligt involverade i skiftet uppåt av den medvetandeutveckling av planeter och planetariska raser som är förberedda att ta sin examen till nästa nivå i deras Uppstigning.

Kattdjuren

Kattdjuren är en kattliknande art som ursprungligen kommer från Sirius A. De är varelser som har gått ner på Jorden sedan urminnes tider i särskilda roller och former. De versioner som för närvarande finns i fysisk form på Jorden är i vad som kan kallas katt- och hundfamiljen. Dessa fysiska former på Jorden är här för att ge er support och i deras fysiska matris finns en del av medvetandet från deras sirianska natur.

Detta beror på att kattdjurens uttryckssätt på Jorden är av gruppsjälsformat och är inte här för att utvecklas som en art utan istället för att stödja Jorden och hjälpa mänskligheten i evolutionen. Den större delen av deras medvetande är ovanför Jordens nivå. Kattdjuren verkar vidsträcktt i det eteriska eller oförmärkta antimateriariket. Deras fulla medvetande existerade och manifesterades i Lemurien, Atlantis och den tidiga egyptiska eran.

Mästarna av de Heliga Kattdjuren var involverade i den genetiska konstruktionen i Renhetens Tempel på Poseidon i Atlantis under den Gyllene Tidsåldern av Law of One. Detta gjordes på ett mycket positivt och vänligt sätt innan en sådan teknik blev tragiskt missbrukad av de ariska sönerna av Belial i det sorgliga slutet av Atlantis era.

Kattdjuren från Sirius A och Valarnas Sirius B-Mästare är skickliga i att integrera ande in i fysisk materia. Detta inte bara i att ge livskraft till en fysisk form utan också i att integrera högre chakranivåer av medvetande inom den fysiska matrisen i Mer-Ka-Na-nivån multidumensionellt.

Denna förmåga att arbeta med mänskligheten i energetiska termer omfattar aktivering av högre chakras och högre kristalliska ljuskroppar. Denna högre nivå av medvetande är det kristalliska medvetandet och valarna är Kristalliska Mästare. Deras förnyade roll på Jorden inkluderar att hjälpa till med överföringen från det avtagande magnetiska polaritetsnätet till det kristallina nätet som är under utveckling.

Fråga till Metatron: Så är varelserna från Sirius B ursprungligen vattenlevande och varelserna från Sirius A kattdjur?

Metatrons svar: De bebodda riken som cirkulerar runt Sirius B är ursprungligen akvatiska och delfinerna och valarna är akvatiska. Men kockså av tillräckligt högt medvetande för att manifestera en form som kan lika mycket bebo både akvatiska riken och vad som måste kallas land.

De lifsformer som finns på systerstjärnan Sirius A har annorlunda uttrycksformer än valarna. Sirius A har mänskligt liv (stjärnfrön) såväl som de Heliga Stjärnfrö-Kattdjuren. Dessa är alla varelser av Gudomlig intelligens som alla har olika uttryckssätt för att stödja Jordeplanet. De interagerar alla med er planet på många nivåer i myriader olika former.

Fråga till Metatron: Du har nämnt att bara människor är i själsutveckling på planeten Jorden. Är inte delfiner och valar också i ett högt tillstånd av medvetenhet och utveckling?

Metatron svarar: De Heliga Valarna är verkligen i ett högt tillstånd i evolutionen. Men de är inte på Jorden för att utvecklas. De är redan utvecklade. Så förstå att de är här på Jorden för att stödja Jorden och hjälpa mänskligheten genom att göra det. Valarna är fysiskt här för att förankra energin i de akvatiska delarna av Jorden för att göra en planetarisk balans möjlig och underlätta skiftet från magnetiskt till kristalliskt. Det eteriska, ickefysiska, återvändandet av de ”Gyllene delfinerna” är de Heliga valarna i fullt Avatarmästerskap som direkt hjälper mänskligheten att utvecklas in till det kristalliska Mer-Ka-Na-fältet.

Kattdjuren hjälper mänskligheten i fysisk manifestation men har också hjälpt i eteriskt mästerskap, särskilt i Atlantis, Centralamerika och Egypten. Men genom att stiga ner i fysisk form hjälper de er inom de emtionella och mentala fälten och detta är det primära ämnet i dagens föreläsning, det om kattdjuren i uttryck av kattor och hundar.

Fråga till Metatron: Jag är nyfiken på informationen om katt- och hunddjuren på Sirius A. Talar du om kattor och hundar? Kan du utveckla detta?

Metatron svarar: Vissa arter av vad som kan benämnas huskatter och hundar är faktiskt unikt designade härstamningar från Stjärnfrö-kattdjuren. De har speciella roller i att hjälpa människor. Den ”tama” versionen av kattor och hundar är genetiskt konstruerade från den Gyllene Tidsåldern i Atlantis. Genetisk konstruktion var välvilligt gjord av Alliansen från Sirius/Plejaderna och är extremt hjälpfullt när det gäller att hjälpa mänskligheten då den blev djupare rotad på Jordeplanet.

Vad du benämner hund och katt är från samma källa, båda härstammar från Stjärnfrö-kattdjuren. Kattor och hundar har olika fysiska former från samma källa. Kattdjuren från Sirus A är fullt medvetna, kristalliska varelser. De har smält in i ett gruppenhetsmedvetande men kvarstår fortfarande som aspektuella, individuella identiteter med större harmoniskt fält.

Katter och hundar

Både katter och hundar av det här ursprunget tjänar som välvillig energi och ger assistans till människorna, till dem som tar hand om dem. Båda har kapaciteten att smälta samman sina energifält med människans och är unikt kapabla att bli personliga fragment av sina ”caretakers” (omhändertagare). Det är därför som en del av dessa ofta kan börja visa fysiskt omhändertagande av deras ”ägare”, men denna speciella aspekt uppstår vanligen mer med hundar.

Hundarna ger en extrem lojalitet och ovillkorlig kärlek, en trohet som de energimässigt sett har fått av människan och kan hjälpa på många sätt. Hundarna (och katterna) blev båda sällskap, helare och beskyddare. Katten är mycket mer i det eteriska (antimateria) riket i sitt medvetandefält. Det är därför som många forntida samhällen dyrkade kattdjurens former av Jaguaren, Lejonet, Tigern och Puman.

Dessa varelser är extremt medvetna om tankeformer från de eteriska rikena och ger en tyst styrka och beskydd. Huskatten är kapabel att ge ett otroligt skydd för sin omhändertagare från ogynnsamma tankeformer och negativa energier. Vissa arter av hundar har den här förmågan också men den uttrycks och statueras på ett annat sätt.

Vibrationell healing

Purrandet hos en katt är en mycket välgörande healing, reparerande och skyddande för den mänskliga auran. Den mystiska aspekten hos katter har länge observerats och tempelkatter användes i många forntida samhällen såväl som sällskap och bundsförvant hos shamanerna.

Lupus och andra hundarter såsom vargen har också den här förmågan. Både katter och hundar har kapacitet att känna och se i långt större dimensionellt omfång än det mänskliga ögat. Terapin och servicen hos katter och hundar som arbetar med misshandlade barn, dödssjuka patienter, depressioner och äldre personer på vårdhem är exempel på betydelsefull djurterapihealing som inses mer och mer. Detta kommer att expandera ännu mer i framtiden.

Katter ser ovanför det synliga ljuset och kan faktiskt se det mänskliga aurafältet, människans elektriska fält (EMF) och alla typer av energiflöde som är osynligt för det mänskliga ögat. Det vida spektrum som katter får in i ljusfälten är ganska fantastiskkt. Katter ser i fält av bade ickefysisk materiia och ickemateria. Hundar är mer i fältet av materia och förnimmer eller känner dessa aurafält och är verkligen utomordentligt kapabla att förstå och direkt resonera med människans emotionella fält. Den service som ges av hundar med ”seende ögon” till blinda människor är ett annat område av service där starka band skapas.

Unik sammansmältning med mänskligt medvetande

Den version av Felidae (kattdjur) som är katter och hundar är endast ett fragment av det fulla medvetandet och energispektrat av deras sirianska aspekter. Men detta uttryck är speciellt och avsiktligen designat för att vara så, för dessa varelser kan bli så bundna vid människorna de tjänar att ett unikt tredje medvetande kan utvecklas mellan människan och hennes husdjur. Detta är extremt fördelaktigt för utvecklandet av den mänskliga caretakern.

Det jordiska medvetandet hos hundar och katter fungerar mer på tankemönstren med kraftfulla, instinktiva triggerpunkter. Deras designade, gudomligt överenskomna, DNAs konstruktion är sådan att de har en unik och gudomligt avsedd förmåga att bli allierad, programmerad i ett partnerskap med människan de arbetar tillsammans med.

När detta partnerskap uppstår kan dessa varelser telepatiskt ta emot bilder som sänds från deras matte eller husse. Precis som mänskliga tankar kan programmera en levande kristall så uppstår detsamma, men i ett annat format, med hundar eller katter. Det kan kanske kallas för formering av en personlig aspekt av mäniskan inom katten eller hunden. Husdjuret är sedan kapabelt till att hjälpa människan på både fysiskt och känslomässigt sätt. De ger komfort, energi, healing, kompanjonskap, kan upptäcka sjukdom, läka aurarevor och ge skydd i både fysiska och eteriska riken.

Många människor har husdjur som katter och hundar som hjälper dem att arbeta igenom blockeringar. En av de vanligaste tilldragelserna är att dessa varelser hjälper er att väcka upp er förmåga att uttrycka kärlek. Det är mycket lätt att uttrycka och ge tillgivenhet till ett sällskapsdjur och för många är detta mycket lättare än att uttrycka kärlek och vänlighet till andra människor. Beroende på individen kan denna blockering uppstå av många orsaker.

Mycket ofta när människor blir äldre, barnen flyttar bort och en make dör, så sätter en naturlig period av skenbar ensamhet och isolering in. Ett samspel med husdjuret kan väcka upp flödet av kärlek genom ömhetsbetygelser. Detta samspel väcker livskraften i den isolerade caretakern och ett växelspel som är mycket terapeutiskt uppstår. Vi säger er att det är långt mer design och intelligens i det villiga deltagandet av katter och hundar än vad människor inser.

Det tredje fältet mellan människor och husdjur

När detta tredje medvetande genom samspel är format, så utvidgar det fältet hos båda parter. Det väcks inom det karaktäristiskt så att ingen av parterna som är iblandade har prioritet. Med andra ord, det utvidgas, det sträcker det emotionella fältets medvetenhet och absolut det tredje sammansmälta medvetandet, och detta når tillbaka in till och förändrar den individuella medvetenheten hos båda. Husdjuret öppnar upp er förmåga att vara positiva till att tillåta att ni uttrycker kärlek och ni lär ut det, på sätt och vis, så att djuret kan kanalisera den större delen av dess gudomliga, sirianska medvetande genom att göra så.

Er villighet att interagera gör det möjligt för djuret att åstadkomma dess speciella avsikt, och det är en viktig tillväxt på båda sidor, unik för fältet som skapats mellan er två. Husdjuret arbetade i gruppmedvetande innan sammansmältningen med människan, och individualiteten hos det formades i bandet med människan. Förstår ni?

Fråga till Metatron: Säger du att djuren inte är individuella såvida de inte blandar sig med människan för att forma en ”medvetandesmältning” med människor?

Svar från Metatron: På ett sätt ja, det är vad vi säger. Men för att vara tydlig, vi säger inte att djur inte har individuella aspekter innan sammanstmältningen. Varje djur är inkarnerad i fysiska kroppar och är verkligen subjekt till den gravitationella karaktäristiken, till en viss grad, som uppstår i de astrologiska influenserna i allt liv på Jorden. Men de arbetar fullt och endast i ”gruppsjälsmedvetande” tills sammansmältningen med människan uppstår. Det samspelet är kärnfullt och bygger ett personligt fragment som kan växa. Men vi säger inte att djuren inte har en “grupp”-avsikt utan sammansmältningen.

Gruppavsikten är överförd till en singulär ”service” i det utvidgade fältet medelst det mänskliga samspelet med ”grupp”-själen hos husdjuret, såsom uttryckt i den individuella katten eller hunden. Därför är det det mänskliga samspelet som skapar det individuella fältet inom husdjuret.

Så på sätt och vis har djuret gått med på att bli välvilligt programmerad i samspel” med det mentala fältet, emotionella fältet och personligheten hos den mänskliga omhändertagaren för ett högre syfte.

Det är på det här viset som det tredje fältet skapas, och att det tredje fältet är ett fragment av det mänskliga medvetandet som gynnar båda, förstår ni. Ändå är den primära avsikten att gynna människan, en service som ges av djuret. Men det är ett val att acceptera människan från djurets sida, och när detta är gemensamt accepterat kan en större roll för gruppsjälen bli matad in i sammansmältningen och visdom, beskydd och healing kan ges från husdjuret till människan. Så förstå att denna tredje sammansmältning är en ledning som når väldigt långt men uppstår genom överenskommelse.

Atlantiderna, Lemurierna och Egyptierna speciellt, interagerade med kattdjuren i roller som beskyddarskap och överföring av visdom. De egyptiska templen innehåller många hieroglyfer som visar kattdjuren, som har katthuvuden och mänskliga torsos och lemmar, komplett med en ”Solskiva” av upplysthet. Sfinxen är det omvända, mänskligt huvud med en djurkropp.

Fråga till Metatron: Hur exakt erbjuder katter och hundar beskydd till människan? Är det genom deras större medvetenhet av andra dimensioner?

Svar från Metatron: Ja, speciellt genom att vara mycket mer intonade till andra riken som är, som vi har förklarat, osynliga för människans fysiska känslor.

Beskyddarskapet i de spciella former som beskrivs i ”hushåll eller mänskliga samspelsversioner” hos de sirianska varelserna, utförs på ett underbart sätt, och det är inte bara genom upptäckten av vad som kan benämnas ”negativa energier” utan också genom neutralisering av de mycket ogynnsamma energierna av kraftfulla projektioner av välvillig kärleksenergis vibrationer som är skapade genom de sirianska kattdjuren till människan.

De sirianska varelserna diagrostiserar exakt vad som behövs och kanaliserar den nödvändiga vibrationen för att hjälpa omhändertagaren. Inser ni inte alltid att ni förorsakar en brytning i auran när ni blir deprimerade eller mycket upprörda? Dessa tillstånd formar negativa fält som öppnar er för elektrisk påverkan som dränerar er energimässigt.

När en katt ”purrar” är vibrationen av en djup tillfredsställelse, och frekvensen inom den vibrationen är mycket helande, kapabel till att få negativa fält att försvinna genom att neutralisera dem. Likadant är det med hundars lekfulla hopp och springande, ofta i lekfulla snurranden, de är som delfinerna, de formar virvelvindar av energi som kan rena energierna och erbjuder på så sätt kanaliserade frekvenser som är extremt gynnsamma för omgivningen, inte bara för borttagning av negativa vibrationer utan de skapar en sköld för att eliminera att de återkommer. När katter verkar ”patrullera” omkretsen av ett rum, ett hus eller en trädgård, utsöndrar de också ett skyddsfält.

Vi vill tala om för er att katt- och hunddjuren Feline och Canine är från samma rötters källa på Sirius A. Dock är deras uttryck på Sirius A fullt utvecklat. Som vi har talat om för er så är hushållsversionen av dessa varelser faktiskt fysiskt formaterade, genetiskt konstruerade av Sirianerna för att assistera mänskligheten på det sätt som vi har diskuterat här.

Fråga till Metatron: För att få det klart, säger du att katter och hundar är från samma sirianska källa?

Svar från Metatron: I den högre, utsprunliga källan, ja. Båda är av det enda kristalliska, fullt utvecklade Mästerskapet av Sirius A, Felidae (Kattdjuren). Katter och hundar har samma källa. På Sirius är de nu kristalliska Ljusvarelser, ickefysisk form med ert perspektiv, de framstår i kristalliska ljusformer.

Som vi nämnde har kattdjuren manifesterats i fullt Avatar Mästerskap vid olika tider på er planet, för att hjälpa er. Kattdjuren är mästare på att införliva ande med det fysiska och hjälpte till med den ursprungliga konstruktionen av fullsträngat DNA för mänskligheten. Den mänskliga rasen innehåller verkligen sirianska kattdjurs aspekter i sitt DNA, en del mer än andra. Styrkan och vigheten som är förhärskande i vissa människor anspelar på detta, för att ge ett av många aspektuella exempel.

Fråga till Metatron: Bara av nyfikenhet, om de är från samma sirianska källa, varför jagar hundarna katter?

Svar från Metatron: Hundar jagar bara katter tills de fångat dem. Vid den tidpunkten vänder sig vanligen situationen och ganska kvickt! (skrattar).

Vi vill sägga att i verklig mening är hundar och katter omkastningar av samma frekvens när de uttrycks på jordeplanet. Generellt sett tenderar kattdjuren, de tama huskatterna, att vara mer inåtvända än hundarna som är mer utåtvända. Deras frekvenser är då inre i den förra och yttre i den senare, och de attraherar varandra naturligt inte avvisar varandra. Ni kommer att finna att hundar och katter som uppfostras eller lever i samma hushåll utvecklar speciella, kärleksfulla band. Detta uppträder speciellt på ett förstärkt sätt när djuren har haft förflutna sejourer i vilka fragmenten av personligheterna med människorna formats. Som ett exempel, kanalen hyser nu 2 katter och 2 hundar. De arbetar tillsammans och delar ett djupt band, och alla 4 är aspekter av de två mänskliga omhändertagarna. Vi vill också tillägga att en av hundarna, tiken, har varit katt i det förflutna oftare än hund.

De Heliga Kattdjuren i deras manifestation på Jordeplanet har bibehållit den unika förmågan att operera simultant i inre och yttre världens projektioner mycket mer än människan. Varje gång ni observerar den fysiska materiella manifestationen av ett kattdjur är de lika medvetna om att vara fullt manifesterade samtidigt på andra dimensionella plan. Ganska ofta samspelar de inom de andra rikena, medan de är fysiskt närvarande i detta.

Linjära filter av medvetande

Trots att människan också samtidigt existerar på andra nivåer kan hon inte i den tredje dimensionen tolka frekvenserna i de andra världarna eller rikena i konsekvens eller tydlig klarhet enbart genom den fysiska hjärnan. Sinnet, vilket är den inre motparten till hjärnan, kan tidvis motta de långt större dimensionerna från varje given händelse genom ett kristall-elektriskt utbrott av plötslig intuition eller uppfattning som inte kan adekvat beskrivas på en verbal nivå. De kristallina, elektriska impulserna som kan mottas inom ert 3D-system är mer som en ytterst liten fraktion av det enorma kristall-elektriska systemet i Kosmos. En människas fysika hjärna är, för sig själv, ganska oförmögen till ackurat förnimmelse eller tydning av frekvenserna ovanför polariteten. Det är omöjligt i den fysiska hjärnan enbart att fatta de myriader av komplexitet och dimensionerna hos den kristall-elektriska potentialen såsom den existerar. Och fastän dessa är ganska tillgängliga i Mer-Ka-Na, via det högre jaget, på icke-fysiska nivåer, är de inte åtkomliga av hjärnan enbart i människan, istället måste de utvecklas i Mer-Ka-Na genom sinnet.

Så vi säger till er att hålla i minnet, lite skämtsamt, att det sanna ursprunget, den oändliga källan och kraften i er Gudomliga intelligens och medvetenhet, har aldrig varit rotad i det fysiska. Varenda människa existerar i andra världar, olika verkligheter och andra dimensioner, och jaget som ni kallar er själva är endast en liten portion av er hela identitet. På grund av de filter som är medfödda i den fysiska hjärnan är ni kapabla att fokusera på den fysiska världen runt er, och det är det fokuset som gör det möjligt för er att slutligen mästra det fysiska planet. Vi försäkrar er att det är en anledning till filtreringen, för om den fysiska hjärnan, med egots personlighet, inte var avskärmad, och således fullt medveten om den enorma och konstanta fördämning av telepatisk kommunikation som påverkar den, då skulle den ha ytterst svårt att behålla en känsla av identitet i linjär uppfattningsförmåga.

Det är på grund av egomedvetandet som ni har en kraftfull indentitetsmedvetenhet av det fysiska riket, för ni är i det fysiska av speciella skäl. Men vi säger igen, det är inte er sanna identitet sett ur kosmisk synpunkt.

Medan ni är i fysisk form är den mänskliga hjärnan helt enkelt inte utrustad för att kunna förstå signalerna som kommer in från högre dimensioner. Er standardhjärna kan inte läsa dem, för hjärnan verkar dessa impulser vara en kaotisk blandning av frånkopplade, snabba bilder. Egopersonlighetens hjärna, baserad i linjär tid, kan inte ta emot data som inte är baserade på sekvensartad fortsättning av ögonblick. Intressant nog kan vissa från djurens kungarike, särskilt kattdjuren, göra detta.

Så med detta axiom att kattdjuren och vissa hunddjur arbetar mer effektivt på andra samtidiga plan, säger vi till er att detta är precis varför dessa varelser var värdesatta av mer medvetna samhällen som väktare och beskyddare. Det är därför en hund skäller, eller en huskatt rör sig i en snabb reaktion på energier som är osynliga för det mänskliga ögat.

Era akademiker förstår att det finns spektra av ljus. Ni förstår också att den ”vanliga” människan endast är kapabel till fysiskt seende i det smala spektrum ni kallar ”synligt ljus”. Kattdjuren och vissa hunddjur är kapabla att se (och förnimma) i en mycket vidare sinnesomfattning. Vi säger er att fysisk materia också uppträder i spektrumvågor. Så finns det olika spektra av materia.

Ert system av fysisk verklighet på jordeplanet är inte på långa vägar så vidsträckt eller komplext i relativ jämförelse med många andra. Dimensionerna som finns inom det begränsade spektrum av fysisk materia anas knappast vid skapade variationer inom de högra ickefysiska dimensionerna. Ni känner ännu inte till naturen av det ickefysiska i er egen galax, ännu mindre i Kosmos. Vi säger er att Universum kan existera inom en molekyl, och andra versioner av Jorden samexisterar fullvärdigt där ni nu sitter för att läsa dessa ord.

Djurens Kungarike: Glömda lärare

Dessa varelser som i nuvarande termer skulle anses vara från ”Djurens Kungarike” har lärt människorna långt mer än ni inser för närvarande. De varelser som ni kallar Djur opererar med stor och större intelligens, låt vara i ett tankemönsters matris som är unikt utformat till den anturliga aspekten av jordeplanet. På en aspektuell och en nivå långt mer omfångsrik och innehållsrik än ni för närvarande kan fatta, Djurens Kungarike är här genom en överenskommelse för att stödja mänskligheten på många nivåer. Deras förståelse av jordepplanet som ett universitet för utveckling för mänskligheen är utsträckt från och tillbaka till deras Mästarkälla.

Deras mentalt formade mönster i det jordiska uttryckssättet är sådant att människan hålls på något sätt oförvitlig. Fastän mänskligheten har ett stort ansvar att behandla Djurens Kungarike med respekt, så lägger Djurens Kungarike inte någon skuld på människorna. Deras valda, mentala format på Jorden är formaterat på ett sådant sätt att skuld inte är ett uttryck som finns däri. Istället är det ett mönster av instinkt och välvillighet som ger ovillkorligt stöd.

En av skillnaderna mellan katters och hundars uttryckssätt av kattdjuren är att hundar är mer i det fysiska riket än katter. Katter är långt mer eteriska inom fältet av antimateria, medan hundar är mycket mer i materian. Hundar reagerar mer på den direkta frekvensan i era känslor, medan katter reagerar mer på vibrations- och ljusutströmning. Hundar känner och reagerar på ångest och skuld på ett mer påtagligt sätt än katter. Katter kan inte uppleva skuld och den avskildheten från mänskliga känslovågor är anledningen till varför katter kan verka reserverade.

Animala skyddsandar

Det animala kungariket har en mer fullödig, enorm förståelse och medvetenhet för de andra medvetna kungarikena på Jorden och har alltid haft förmågan att lära ut det till mänskligheten. Ni har under innevarande tid i stort sett glömt, ganska olyckligt, hur mycket ni lärde er från alla de varelser som finns i djurens kungadöme. Mänskligheten i mer öppna samhällen och kulturer lärde sig mycket om medicin och näring från att iaktta djurens beteende i samspel med växternas rike. Mänskligheten observerade noggrant vilka växter man skule undvika och vilka man kunde kultivera. Ni lärde er överlevnadstekniker och socialt beteende genom att inte bara iaktta djuren utan också direkt kommunicera telepatiskt med dem.

I tidigare formativa epoker identifierade mänskligheten sig närmare med och förstod bättre inelligensen och visdomen som erbjöds genom det naturliga, instinktiva mönstret i djurriket och erkände dem som visa lärare. Och som ett resultat indentifierade de sig med mänskligheten, samspelade med mänskligheten i en sannerligen remarkabel grad.

Djurens andar eller skyddsandar erkändes och ärades som visdomsbärare av de inödda amerikanarna och är exempel på det högre gruppkollektivet av deras högre, utomjordiska medvetandes eteriska manifestation för att assistera mänskligheten.

Kunskapen och den intuitiva kommunikationen i det animala kungadömet med det elementala och gudomliga medvetandet i den levande Jorden, mineral, eld och luft, är en exakt förståelse som kunde vara till stor hjälp och skänka framtida signaler till mänskligheten under dessa tider av Jordens förändringar.

Fråga till Metatron: Du sa tidigare att kattdjurens stjärnfrön är den medvetna källan för både den jordiska kattens och hundens arter bland djuren. Härstammar alla djuren på Jorden från Sirius A och från kattdjurens stjärnfrön?

Svar från Metatron: Nej, Sirius A är källan för humanoider och kattdjur. Sirius B är källan för de heliga valdjuren delfiner och valar. Delfiner och valar är från samma källa, valdjuren, précis som katter och hundar är av samma källa, kattdjurens stjärnfrön.

Sirius är mer som tvillingstjärnor i Kosmos med cirkulerande planeter. Det är en vibrerande frekvens från ett rike som har gjort en kristallin uppstigning. Det är i enlighet med detta en helig, himmelsk resonans och ett sätt att vara inom ett enormt, expanderat medvetande. Sirius äfinns inom alla dimensioner, både fysiska och ickefysiska. Sirius stjärnor är portaler eller portar till dessa andra dimensioner och kattdjuren, Hathor, valdjuren är här i olika matrisers uttrycksformer för att assistera mänskligheten i växandet i medvetenhet, för att balansera Jorden och finna deras väg hem. Sirianerna erbjuder både mottagande och överföring av denna energi. Andra medlemmar av Djurens Kungarike i jordiskt uttryck kommer från en multiplicering av källor. Som ett exempel är hästarna från en källa på Arcturus.

Djurriket har sannerligen varit er lärare, trots att de inte valde er ”mänskliga” evolutionsväg, som vi har sagt, djurriket är inte på Jorden för att utveckla sina själar utan snarare för att stödja själens expansion hos mänskligheten. Vi försäkrar er att mänskligheten inte kunde ha gått framåt som en art om det inte varit för varelserna inom djurens kungarike. Vissa inom djurens rike, såsom nötkratur och en del andra arter av däggdjur och fåglar, är här genom en överenskommelse för att vara en födokälla för mänskligheten. Överraskar det er att detta visar sig vara en överenskommelse? Och ändå är inte detta det ämne vi talar om, växtriket har också varit ett enormt stöd för mänskligheten.

Tamdjuren har ett välvilligt syfte genom att välja sitt jordiska uttryckssätt. De från katt- och hundraserna har en unik roll i samspelet i aspekten av mänskligt sällskap. Detta är genom ett ”serviceavtal” från en högre källa. Och vi vill tillägga den förstärkta förmågan att forma ”personlig sammansmältning” i husdjurens ursprung hos katterna, som är genetiskt förstärkta.

Samspel

Många människor finner att de kan samspela lättare med husdjur än de kan med andra människor. Husdjuren talar ju inte tillbaka. Katter och hundar är särskilt benägna att hjälpa människan att hantera blockeringar och isolering, särskilt när människor bli äldre och ensamma.

Både katter och hundar lundervisar ofta människor i hur man lär sig att älska igen och att öppna sina hjärtan. Hundar är knutna till människans emotionella fält, katter till människans fysiska plan/mentala fält. Dessa två mycket olika uttryck hos kattdjuren, men båda är fokuserade på att hjälpa, är båda unikt kapabla i att forma en fragmentarisk aspect av mattes eller husses personlighet.

När en människa formar en personlighetsfragmentering sammansmält med en katt eller en hund, kan den kärnfulla energin unikt utveckla och ofta reinkarnera, eller återknyta till andra livstider och inom samma lifstid, för att fortsätta att hjälpa sin ägare. Således kan en människa ha samma energiessens från sin katt eller hund över en tidrymd av 70 år, i flera successiva katt- eller hundkroppar. Till exempel, de två katterna och en av hundarna som kanalen omhändertar just nu var med honom i olika kroppar som husdjursleoparder i en tidigare livstid i Egypten.

 

Avslutning

Under nuvarande tid anses det fashionabelt inom vissa kretsar att se mänskligheten som den stora, giriga förstöraren av Jorden och dess kungariken, speciellt djur, växter och mineraler. Det är lika populärt i vissa ”New Age-kretsar” att se mannen som den arrogante erövraren som förgiftar Jorden och förstör Jordens naturriken på bekostnad av framtida generationer.

Vi tillägger här att en del av detta är sant, och en förändring av detta önskas. Vi fördömer inte mänsklighetens ogynnsama och oansvariga agerande i denna fråga. Poängen är att en del som önskar något bättre känner att allt är hopplöst förlorat och att en förändring till det bättre inte kommer att ske. Medan en förenad beslutsamhet att göra förändringar till det bättre är essentiell, så måste en fokusering på hopplöshet stoppas. Det är en felaktig tillämpning i skapandet av den Nya Jorden. Att fokusera på hopplöshet och förtvivlan skapar hopplöshet och förtvivlan.

Så vi erbjuder er en insikt av hopp.

Vad vi vill poängtera här är Jordens dynamiska manifestation, vid varje given tidpunkt i era tankar. Mänskligheten är alltid medskaparna av Jorden i alla dess möjliga verkligheter. Vi säger er, kära Mästare, Jorden är en magnifik och avsiktlig illusion som är absolut skapad genom tanken. Mänskligheten i stort är, i nuvarande tid, omedveten om det faktum att NI är medkspare av Jordens uppleveler.

Det finns andra versioner av möjliga verkligheter i holografiska ”tidsprogram” i vilka en upplyst ”Uppstigen” mänsklighet hedrar varandra, Jorden och alla hennes kungariken i en underbar harmoni. Dualitetsprogrammering av jordeplanet är intelligent och gudomligt planerat. ”Test och misstags”-evolutionen i denna upplevelse tar hänsyn till inlärningskurvan.

Och med det sagt, säger vi till er att ni inte kan i verkligheten förstöra Jorden. Ni kan och kommer att skapa den Upplysta Jorden genom positivt fokus på dess manifestation, inte genom att fokusera i förtvivlan på att det ännu inte har skett.

Ingenting har tagits från Jorden, eller från något av hennes kungariken, mineralriket, växtriken eller djurriket, som inte har överenskommits till fullo, fullt godkänt i det linjära verklighetsdramats hologram. Det faller er knappast in att djurrikets medvetande kom in till det fysiska och den jordliga formen genom ett val, och att medvetandet hos sådana djur hade ett villigt val i överenskommelsen för att stödja mänskligheten, fullt medvetna om potentialerna i människans ignorans allteftersom mänskligheten utvecklas.

I en inte alltför avslägsen framtid kommer mänskligheten att inse och inte bara hedra djurens kungarike, utan likaledes hedra, erkänna och verkligen ÄLSKA varandra, och den underbara Jorden som föder er. Det kommer att ske skapa det på det viset!!!

Jag är Metatron och jag delar dessa Sanningar med er. Ni är älskade.

Och så är det.

* Kattdjuren inkluderar: huskatten, vildkatten, tigern, lejonet, leoparden, geparden m fl, alla från Sirius A. Metatron säger Felidae om denna art. Hunddjuren kallar han Canidae och de inkluderar då alla olika hundraser inkl vildhundar och vargar.Kanaliserade av Tyberonn – Tyberonn@hotmail.com
www.Earth-Keeper.com


Svensk översättning: Gertie Dahlberg

---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)