Kort uppdatering av energierna, Aisha North, 13 oktober 2014

You may also like...