Kumara och Draken genom Camilla KumaRa, 17 januari

th-2

 

17 Januari 2016

Kumara och Draken genom Camilla, Den enande kärleken

Drakarna är verkliga, då såsom nu. Drakarna var och är högfrekventa varelser, vars ursprung ur stjärnan Draco är aktivt alltjämt nu. Du ser, att Drakfolket kom när Jorden behövde dem som mest för att skapa en möjlig frekvens och miljö för andra utomjordiska raser att träda in i. Drakens folk är varelser med stor kärlek och integritet. Med en gåva av full gudomlig neutralitet som visade sig i deras uppdrag, deras relation till vad som sedan skulle utveckla sig vidare. Drakens folk var drakvarelser, och är drakvarelser. Ty se de är levande än nu. Än nu är de levande i er. När själar på Jorden nu öppnar sig för ett flerdimensionellt varande och livsperspektiv görs det möjligt för Drakens folk och alla andra varelser i parallella tidslinjer, galaktiska varelser, naturväsen, änglavarelser och mer, att vara aktiva på ett helt nytt vis i era liv. Tidslinjerna smälter samman och hinnan mellan dimensioner tunnas alltmer ut. Ni är ej singular i samma bemärkelse ni ansåg era vara. Ni är multidimensionella gudomliga aspekter. Avatarer av Gud/ Gudinnan, ja.

Drakarna i formen som elementarväsen gör sig likväl redo för era samarbeten. Knutna till platser på Jorden, håller frekvens och kraft för er att återuppväcka, ja. Somliga har sett alltför mycket våld och smärta vid dess boning. Det är er uppgift att vända ljuset åter för dessa drakar. Jag lämnar er nu så Camilla kan förmedla Drakens frekvens.

Eh Nishi Kao
Me Nishi Ao
Na Ta Tche a
Nish Tsh Pta
Amor Rr Ao Ta Tch Rr

 

Kumara och drakvarelsen Florabor

genom Camilla KumaRa, Den enande kärleken
Andlig vägledare, cert Akashic Records Reader, multi-D healer och meditationsledare.
Förmedlare av Light Language för den nya tiden

Se mer på www.denenandekarleken.se, www.blog.denenandekarleken.se, https://www.facebook.com/denenandekarleken

You may also like...