Blog

Ashtar via Natalie Glasson, 18 oktober 2018

Ashtar via Natalie Glasson 18 oktober 2018 Framskridande i Uppstigning med Kommendör Ashtar Jag utsträcker min stjärn-hälsning till er. Jag är Kommendör Ashtar, tillsyningsman för den Luftburna Uppstigna Mästaren. Vårt syfte är att utvärdera...