Blog

Dikt via Per Beronius, 14 februari, 2017

Ämne: Evighetens tidlösa mysticism I diktens värld, är allt möjligt fantasin, den av tiden obundna, har allt förutom gränser. I diktens värld, är tyngdkraften tabu förutfattade meningar har ej tillträde till diktens revir här...

Änglaguider via Taryn Crimi, 9 februari 2017

Änglaguider via Taryn Crimi, 9 februari 2017   Idag vill vi fokusera på er uppmärksamhet kring ämnet förändring. Så många av er önskar förändring; förändring i finansiell situation, förändring i relationer, förändring i hälsa...

Ashtar via Susan Leland, 11 februari 2017

Ashtar via Susan Leland 11 februari 2017 SPECIELLT MEDDELANDE FRÅN ASHTAR: ”DET STORA UPPVAKNANDET!!!” Hälsningar, Älskade Familj! Detta är för att besvara era många förfrågningar om mitt perspektiv på den aktuella statusen hos regeringen...