Blog

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 24 maj 2019

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan 24 maj 2019 Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, vilka är kända som Kollektivet. (Ursprungligen kanaliserat live under en telefonkonferens...