Blog

Sananda via Jenny Schiltz, 19 september

Otroliga Möjligheter Framför Oss ~ Sananda Postat den 19 septemer 2016 av Jenny Schiltz Det är viktigt att ni förstår vilken fantastisk tidsperiod ni lever genom. Detta är tidsperioden när alla era liv, era...

Lady Nada via Fran Zepeda, 19 september

Lady Nada, 19 september 2016 Via Fran Zepeda   Låt oss idag tala om er själs förkroppsligande och verkligheten, såsom ni ser den. Ni börjar förstå att er verklighet är en sammansättning av era...

Arkturierna via Suzanne Lie, 19:e september

Arkturierna ~ Det slutliga meddelandet till ert Interdimensionella Barn ~ 19:e september, 2016 Av Suzanne Lie, 2016/09/19 Hedra ert Interdimensionella Barn Arkturierna genom Suzanne Lie Oavsett hur gamla ni är, är ert inre barn...

Sananda via Pamela Kribbe 18 september, 2016

Sananda via Pamela Kribbe 18 september, 2016 Jeshua: Förkroppsligande Kära Vänner! Jag gläder mig mycket över att få vara med er och att min energi får förena sig med er. Ni är strålande ljusvarelser...