Blog

Saul via John Smallman, 18 maj 2020

Saul via John Smallman 18 maj 2020 Det är absolut nödvändigt att ni älskar och hedrar er själva. Vi närmar oss fullbordandet eller slutpunkten av mänsklighetens uppvaknandeprocess! Förmodligen ser det inte ut att vara...