Blog

Jesus via John Smallman, 6 januari, 2021

  Ni lever oskiljaktigt i Närvaron av den Ende, älskade och omhuldade bortom er förmåga att fullständigt förstå. 6 januari 2021 av John Smallman Jesus Audio Blog for Wednesday January 6th Emotionella SAKER kommer...

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 januari 2021

  Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 januari 2021   https://www.youtube.com/watch?v=yQuXTunEpxc&t=7s   Och så fortsätter januari månad och, som förutspåtts, kaos och förvirring uppstår. Håll er lugna våra Kära, håll er lugna. Kom alltid...

Samtal #1 via AiA Maria, 7 januari, 2021

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu. Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera. Tack! Människan har under många liv varit alltför upptagen...