Blog

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 12 augusti 2016

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan 12 augusti 2016 Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna kända som Kollektivet: Hälsningar, kära ni! Vi inte bara observerar utan upplever tillsammans med er...

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 14 augusti

14-21 augusti, 2016 Älskade Ni, Lita på att förändringarna SKER. Dessa förändringar börjar först på de eteriska nivåerna och filtreras ner till det materiella planet av existen. De högre nivåerna är aktiva och processen...

Saul via John Smallman, 14 augusti

Saul, 14 augusti 2016 Via John Smallman   Påminn er själva ofta, under dessa renande upplevelser, att ni var och en är ett perfekt, gudomligt Guds barn Verkligheten är ert gudomliga öde, eftersom det...

Sananda via John Smallman, 13 augusti

Sananda, 13 augusti 2016 Via John Smallman Låt medvetenheten om er Enighet med er Fader och Hans oändliga Kärlek för er överskölja er.   Det här är inspirerande tider! Om ni undviker er fascination...